erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen en rosmolen

bouwkundig element
ID
15965
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15965
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nabij de grote baan gelegen, oorspronkelijk omwalde hoeve (zie resten van wal ten oosten en westen van boerenhuis) met losse, U-vormige opstelling van gebouwen (ten gevolge recent toegevoegde loodsen loodrecht op woonhuis) rondom onverhard erf. Bakhuis en mooi bewaarde rosmolen achter de boerenwoning.

Ten noorden van erf, boerenhuis van vijf traveeën + twee traveeën rechts opkamer en één bouwlaag. Onder gebogen zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende rand op houten modillons; klimmende dakkapel in achtergevel. In kern opklimmend tot de 18de eeuw, doch met volledig gewijzigde erfgevel. Verankerde, gele baksteenbouw. Vrij gaaf bewaarde achtergevel. Links opkamervenstertjes met beluikt, rechthoekig kozijn. Beluikte vensters met getralied, houten bolkozijn in korfboogomlijsting, ter hoogte van derde en vierde travee. Nieuw venster in soortgelijke omlijsting in laatste travee. Rechthoekig deurtje met strekse latei, onder opkamer. Deels aangepaste deur in rondboogomlijsting ter hoogte van vijfde travee. Westelijke zijgevel met muurvlechtingen. Beluikte vensters met houten bolkozijn, al dan niet getralied en (of) met kleine roedeverdeling, verdiept in korfboogomlijsting. Laatst genoemde dichtgemetseld (zie sporen) boven rechter benedenvenster en topvenstertje. Gelijkaardige oostelijke zijgevel met korfboognissen, in de top: beluikt, houten kruiskozijn, ingeschreven in soortgelijke bakstenen nis.

Ten noorden van de opkamer: vierkantige rosmolen (4,60 x 4,60 meter) onder tentdak (Vlaamse pannen) met kort overstekende rand, tot circa 1926 in bedrijf. Wanden bestaande uit een bakstenen voeling en horizontale plankenbeschieting. De drie venstertjes lijken niet origineel. Ook de deur, thans in zuidwand, bevond zich oorspronkelijk in westwand. Van het binnenwerk bleven onder meer nog bewaard: ankerbalken met wiggen, uitstekend in noordgevel; kransstuk; de houten stoel, waarop molenstenen lagen; een oost-westelijke balk met gleuf voor het klauwijzer en de natuurstenen, grijsblauwe bevloering.

  • DEVLIEGHER L., Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek, in Biekorf, LXXVI, 1975-1976, p. 293-295.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen en rosmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15965 (Geraadpleegd op )