erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 16016   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16016

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, in nabijheid van dorpskern. Woning en dwarsschuur (nok parallel aan de straat); achterliggende stallingen, weide en boomgaard.

Boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Baksteenbouw, afgelijnd met getrapt baksteenfries en houten, gekorniste gootlijst op consooltjes. Rechthoekige munropeningen onder I-balk met rozetten en strekse bovendorpel: deels beglaasde deur met paneelversiering en rechthoekig bovenlicht.

Rechts van het woonhuis, vermoedelijk 19de-eeuwse dwarsschuur: verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende rand, doorbroken door klimmend dakvenster. Muuropeningen onder strekse latei: rechthoekige kozijnvensters; getoogde schuurpoorten. Linker zijgevel onder meer voorzien van rondboogvenster met waaiervormig bovenlicht, in de top. Overige gebouwen zonder noemenswaardigheid.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16016 (Geraadpleegd op 30-03-2020)