erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 16053   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16053

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom onverhard U-vormig erf met open zuidoostzijde, voorzien van hek aan straat; verharde stoepen. Ten noorden, rest van omwalling. Ten zuidwesten, wilgenrij. Ten zuiden, boomgaard.

Ten noordwesten, boerenhuis met vijf traveeën + rechts twee opkamertraveeën onder doorlopend zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, gedateerd 1840 door middel van muurankers. Verankerde gele baksteenbouw. Rechthoekige kelderopening met getralied kozijn onder de opkamer. Rechthoekige muuropeningen met strekse lateien. Vensters met afzaat; beluikte kozijnen met geprofileerde wisseldorpel en kleine roedeverdeling. Kozijndeur met tweedelig bovenlicht. Achtergevel; getraliede rechthoekige kelderopening in korfboogomlijsting onder de linker opkamer; vensters als erfgevel doch smaller. Zijgevels afgewerkt met muurvlechtingen.

Links van het boerenhuis, kleine bakstenen stal (nok parallel aan het boerenhuis, mechanische pannen); geen verdere noemenswaardigheden.

Ten zuidwesten, stalvleugel van negen traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, van 1840. Verankerde baksteenbouw. Rechthoekige muuropeningen met strekse latei en kozijn, naast enkele gewijzigde. Zijgevels met muurvlechtingen en radvormig uilengat.

Ten noordoosten, dwarsschuur met ingewerkt wagenhuis onder overstekend zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen), van 1840. Links deels versteende lange wanden vervangen oorspronkelijke horizontale plankenbeschieting. Zijgevels als stalvleugel. Krukgebint van tien traveeën. Rechts, aanleunende nieuwe loods.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16053 (Geraadpleegd op 01-11-2020)