Landhuis Hof te Wolfsputte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Landhuis Hof te Wolputte
Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Hombeek
Straat Mechelseweg
Locatie Mechelseweg 21, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mechelen extra muros (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen extra muros (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Landhuis Hof te Wolfsputte

Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landhuis Hof te Wolfsputte

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig "Hof te Wol(fs)putte", naar de gelijknamige familie, modo "'t Croesershuys", naar de eigenaars in de 17de eeuw; oorspronkelijk een Brabantse enclave (zie gemeente-inleiding), in de 17de eeuw omschreven als "'t speelhuys van d'erffgenaemen van der Nath, 3 dw. 60 r. groot, geheel omwaetert, metten wallen ende bempt daeraen, geleghen byden steenwech van Hoembeke naer Mechelen".

Empire-getint landhuis, van circa 1844. Alleenstaand dubbelhuis op rechthoekige plattegrond, bepleisterde en beschilderde lijstgevels van vijf traveeën en twee bouwlagen + mezzanino onder schilddak (nok parallel aan de straat, leien). Middenrisaliet op de begane grond gemarkeerd door een portiek met in houten erker gevatte rechthoekige deur; op de bel-etage geflankeerd door Ionische pilasters, waartussen rechthoekig deurvenster in geprofileerde omlijsting en balkon. Beluikte rechthoekige benedenvensters en rondbogige bovenvensters in geriemde omlijsting; bewaard houtwerk. Zijgevels van vier, grotendeels blinde traveeën. Achtergevel met vijfzijdige aanbouwsels. De omgrachting verdween circa 1900.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Mechelen/Hombeek, 1844/1, 1900/1.
  • VERBESSELT J., Het parochiewezen in Brabant tot einde van de 13de eeuw, deel XIV: tussen Zenne en Dijle IV, Zoutleeuw, 1969, p. 304-306.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelseweg

Mechelseweg (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.