erfgoedobject

Hoeve Het Blauwhuis

bouwkundig element
ID
16097
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16097

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Het Blauwhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpskom Leisele
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Leisele
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Het Blauwhuis
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Zogenaamd "Het Blauwhuis", in 1765 vermeld als "Maison de Plaisance"; gebouwd ten westen van - en na sloping van kasteel zogenaamd "Den Burg van Leisele" ten zuiden van de kerk.

Thans, oorspronkelijk omwalde hoeve met voornamelijk 19de-eeuws uitzicht. Losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom begraasd erf; moestuin voor het boerenhuis; vaalt voor het stalgebouw. Ten oosten, kleine rest van omwalling. Bakstenen pad vanaf de noordgevel van het woonhuis naar dorpsplein toe.

Ten noorden, boerenhuis met een linker opkamertravee + vijf traveeën onder kort overstekend zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); vooruitspringend opkamergedeelte. Vermoedelijk in kern opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw volgens muurpartijen van oudere bakstenen bij opkamer; 19de-eeuws uitzicht. Verankerde baksteenbouw. Rechthoekige kelderopening met getralied kozijn onder de opkamer. Rechthoekige muuropeningen onder strekse latei; kozijnen onder meer houten kruiskozijn bij opkamervenster; oorspronkelijk beluikte vensters met deels bewaarde kleine roedeverdeling; deur met tweedelig bovenlicht. Achtergevel (noordgevel). Muuropeningen, zie erfgevel; houten bolkozijn in tweede en vijfde travee. Deurbordes van zes treden. Rechter zijgevel met laag aanbouwsel onder lessenaarsdak; muuropeningen met kozijn.

Ten westen, stalgebouw met rechts deels tot stal omgebouwde dwarsschuur (nok loodrecht op het boerenhuis), gedateerd 1890 in linker zijgevel met radvormig uilengat. Verankerde baksteenbouw. Schuurpoort onder luifel. Achtergevel versterkt met kleine steunbeer.

Ten oosten, ingekorte dwarsschuur onder zadeldak (n boerenhuis, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, en rechts wolfseind; jaartal 1770 in kerfsneetechniek op balk. Eertijds zogenaamd "Tiendeschuur"; zou oorspronkelijk gestaan hebben op thans verdwenen motte van het gesloopte kasteel, en verplaatst circa 1800. Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeling. Ankerbalkgebint van drie traveeën. Recentere aanbouwsels.

Ten oosten, rechts van het boerenhuis, alleenstaand bakhuis onder zadeldak (nok parallel aan het boerenhuis, stro en golfplaten); vorstkam begroeid met huislook. Deels versteend stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. Voor- en achtergevel met strobeschieting in de top.

Ten zuiden, recente loods; verdwenen wagenhuis (volgens bewoners).

 • COSSEY A., Geschiedenis van Leisele, in Heembibliotheek Bachten de Kupe, XII, 1977, Zingem, 1977, pagina's 16-17.

Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Leisele

 • Is deel van
  Veurnestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Het Blauwhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16097 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.