Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Oeren
Straat Oerenstraat
Locatie Oerenstraat 20, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning op terp met omwalling en brug
gelegen te Oerenstraat 20 (Alveringem)

Deze bescherming is geldig sinds 18-06-1985.

omvat de bescherming als monument Hoeve met losse bestanddelen: dwarsschuur
gelegen te Oerenstraat 20 (Alveringem)

Deze bescherming is geldig sinds 18-06-1985.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met losse bestanddelen: omgeving
gelegen te Oerenstraat 20 (Alveringem)

Deze bescherming is geldig sinds 18-06-1985.

Beschrijving

Ten westen van kerk gelegen hoeve met losse bestanddelen, midden de poldervlakte. Boerenhuis op omwalde terp, bereikbaar via een tweeledige boogbrug van baksteen, gemarkeerd door vierkante pijlers met vlakke dekplaat. Haakse opstelling van schuur en stalgebouw rondom een meer naar het zuiden gelocaliseerd, onverhard neerhof met vaalt. Enig voorbeeld van typische hoevebouw in Veurne-Ambacht.

Boerenhuis van drie traveeën opkamer links + zes traveeën van lager woongedeelte en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), hoger opgetrokken boven opkamer, mank bij lager woongedeelte uit 17de(?) tot 18de eeuw. Witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint, de linker zijgevel uitgezonderd. Erfgevel (ten zuiden) voorzien van rechthoekige muuropeningen met kozijnconstructie: getraliede keldergaten in korfboogomlijsting met afgeschuind beloop en ezelsoor, onder de opkamer; beluikte kozijnvensters, deze in de opkamer met geprofileerde tussendorpel, deze in lager gedeelte met houten bolkozijn en kleine roedeverdeling; kozijndeuren ter hoogte van vierde en negende travee, waarvan de uiterst rechtse verdiept in korfboogomlijsting. Noordgevel met soortgelijke muuropeningen onder meer keldervensters met getralied kozijn, al dan niet verdiept in een steek- of korfboogomlijsting, en beluikte kozijnvensters. Linker aandak met muurvlechtingen en behouden schouderstukken. Lager 19de-eeuws aanbouwsel van twee traveeën onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) tegen rechter zijgevel; onder meer beluikt venster met houten kruiskozijn en kleine roedeverdeling.

Oostelijke begrenzing van neerhof gevormd door geel bakstenen, verankerd stalgebouw onder zadeldak (nok loodrecht op het huis, mechanische pannen) met overstekende rand, doorbroken door een centraal dakvenster (zadeldak), uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Lange gevels met rechthoekige muuropeningen. Noordelijke zijgevel met uilegat.

Haaks op het laatst genoemde gebouw als zuidelijke begrenzing van neerhof: grote dwarsschuur onder gebogen zadeldak (nok parallel aan het huis, Vlaamse pannen) met overstekende rand op modillons, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Lange gevels bestaande uit bakstenen stoel en horizontale, grijsbeschilderde plankenbeschieting. Rechthoekige muuropeningen, onder meer schuurpoorten met accoladeboogdeurtje(s). Verankerde bakstenen zijgevels, onder meer met uilegat.

Overige hoevegebouwen zonder noemenswaardigheid.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oerenstraat (Oeren)

Oerenstraat (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.