Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Sint-Rijkers
Straat Burgdreef
Locatie Burgdreef 4, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr. 4. Midden weilanden gelegen hoeve met losse bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom onverhard erf, in Z. begrensd door rest van oorspronkelijke omwalling. Oudere nederzetting met talrijke wijzigingen.

Ten N. van erf, boerenhuis van vier trav. + twee, thans gewijzigde r.opkamertrav. en één bouwl. onder gebogen zadeldak (bitume), in kern opklimmend tot XVIIId, doch sterk aangepast. Verankerde gele baksteenbouw. Gewijzigde muuropeningen. Aanbouwsel van twee trav. onder lager zadeldak (bitume) tegen l. zijgevel.

Ten W. van erf, stallingen omgeven met bakstenen pad. Verankerde, gele baksteenbouw van zeven trav. en één bouwl. Onder gebogen zadeldak (n huis, golfplaten) met overstekende rand op houten modillons en klimmend dakvenster; nieuwe O.- en W.gevel met rechth. muuropeningen; zijgevels met aandak, schouderstukken, topstuk, muurvlechtingen, uilegat en asemgaten. Jaartal 1777 aangegeven d.m.v. rode bakstenen opgenomen in het metselverband van Z.gevel.

Ten O., dwarsschuur bestaande uit bakstenen voeling en horizontale plankenbeschieting, onder gebogen zadeldak (n huis, golfplaten) met omlopende rand, uit XVIII (?). Rechth. schuurpoorten met accoladeboogvormig deurtje. Oudste inscriptie op de tas, daterend van 1825. XX-aanbouwsels onder lessenaarsdak tegen W.gevel.

Eind XIX-begin XX-bakhuis, r. in verlengde van boerenhuis (n huis), zonder verdere noemenswaardigheid.

Overige gebouwen recent.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Burgdreef

Burgdreef (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.