erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
16114
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16114

Juridische gevolgen

Beschrijving

Midden weilanden gelegen hoeve met losse bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom onverhard erf, in het zuiden begrensd door rest van oorspronkelijke omwalling. Oudere nederzetting met talrijke wijzigingen.

Ten noorden van erf, boerenhuis van vier traveeën + twee, thans gewijzigde opkamertravee rechts en één bouwlaag onder gebogen zadeldak (bitumen), in kern opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw, doch sterk aangepast. Verankerde gele baksteenbouw. Gewijzigde muuropeningen. Aanbouwsel van twee traveeën onder lager zadeldak (bitumen) tegen linker zijgevel.

Ten westen van erf, stallingen omgeven met bakstenen pad. Verankerde, gele baksteenbouw van zeven traveeën en één bouwlaag onder gebogen zadeldak (nok loodrecht op het huis, golfplaten) met overstekende rand op houten modillons en klimmend dakvenster; nieuwe oost- en westgevel met rechthoekige muuropeningen; zijgevels met aandak, schouderstukken, topstuk, muurvlechtingen, uilengat en asemgaten. Jaartal 1777 aangegeven door middel van rode bakstenen opgenomen in het metselverband van zuidgevel.

Ten oosten, dwarsschuur bestaande uit bakstenen voeling en horizontale plankenbeschieting, onder gebogen zadeldak (nok loodrecht op het huis, golfplaten) met omlopende rand, uit de 18de eeuw(?). Rechthoekige schuurpoorten met accoladeboogvormig deurtje. Oudste inscriptie op de tas, daterend van 1825. 20ste-eeuwse aanbouwsels onder lessenaarsdak tegen westgevel.

Eind 19de eeuws - begin 20ste-eeuws bakhuis, rechts in verlengde van boerenhuis (nok loodrecht op het huis), zonder verdere noemenswaardigheid.

Overige gebouwen recent.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16114 (Geraadpleegd op 14-04-2021)