Dolfijnhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Sint-Rijkers
Straat Dolfijnstraat
Locatie Dolfijnstraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dolfijnhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr. 1. Z.g. "Dolfijnhoeve", vermoedelijk teruggaand op het voormalige .Kasteel van Opschoten., eens eigendom van Lampernissenaar Zannekin (XIV); illustratie van deze heerlijkheid in vorm van waterkasteel met landerijen, door A. Sanderus. Het huidige boerenhuis met haar talrijke verbouwingen, is hierin moeilijk herkenbaar. Thans hoeve met boerenhuis op terp, aanleunende stallingen en losstaande schuur en nutsgebouwen, gelegen in elkaars verlengde; geen specifiek erf. Rest van oorspronkelijke omwalling ten Z. Moestuin voor het huis.

Ten N. van wal, boerenhuis van drie trav. + één trav. r.opkamer en één bouwl. Onder aangepast, gebogen zadeldak (Vlaamse pannen) met W.wolfseind en kort overkragende dakrand, uit XVI (?) doch met oudere onderkeldering. Verankerd gebouw van gele baksteen op gecementeerde sokkel, met talrijke wijzigingen. Sporen van korf- en steekboogvormige ontlastingsbogen ter hoogte van tweede en derde trav. Gehalveerde korfboogvormige kelderopening met getralied kozijn. Beluikt opkamervenster onder houten latei, verdiept in geprofileerde korfboog met kwartholbeloop. Dubbel geprofileerde tudorboogdeur met afschuining; behouden (?) houten geprofileerde tussendorpel; bovenlicht met radverdeling. N. gevel met sporen van gekoppelde korfbogen boven rechth. kelderopening met getralied kozijn, verdiept in geprofileerde korfboogomlijsting; r. ervan: rechth. venster met houten kruiskozijn, eveneens in korfboogomlijsting en smal rechth. venster met getralied kozijn. Recente uitbouw onder lessenaarsdak tegen laatste trav. O.zijgevel gekenmerkt door twee gelijklopende z.g. Brugse trav. met geprofileerde omlijsting en afzaat, de l. met korfboog, de r. met getrapte bekroning. Beide trav. voorzien van rechth. drielichtvenster met houten latei, verdiept in korfboog, ter hoogte van opkamer en smal rechth. venster ter hoogte van zolder. Rechth. kelderopening met getralied kozijn in korfboogomlijsting onder elke trav. W.gevel met sporen van wijzigingen en meerdere aanleunende XX-nutsgebouwen zonder specifieke kenmerken.

Interieur met o.m. natuurstenen, geprofileerde schoorsteenstijlen in gotische trant, en rechth. binnendeur verdiept in natuurstenen korfboogomlijsting met afgeschuind beloop eindigend op ezelsoor.

Overige hoevegebouwen, o.m. sterk aangepaste dwarsschuur, zonder noemenswaardigheid.

SANDERUS A., Flandria Illustrata, Keulen, 1641-1644, p. 10.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dolfijnstraat

Dolfijnstraat (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.