U-vormige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Hombeek
Straat Sint-Maartensplein
Locatie Sint-Maartensplein 2-4, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mechelen extra muros (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen extra muros (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument U-vormige hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed U-vormige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

U-vormig ingeplante hoeve, eertijds mogelijk deel uitmakend van het hof Wolfsputte, modo Wolput (Mechelseweg nummer 21) en opklimmend tot de 18de eeuw. Centraal gekasseid erf met woning (nok parallel aan de straat) ten noorden, schuur (nok loodrecht op de straat) ten oosten en wagenhuis (nok loodrecht op de straat) ten westen. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Woning van het dubbelhuistype met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels, houten lateien op de tweede bouwlaag, beneden beluikt. Rechthoekige deur en kwarthol geprofileerde daklijst. Typisch traditionele achter- en rechter zijgevel van bak- en zandsteen: bewaarde zandstenen muurbanden en vensteromlijstingen (onder meer kruis- en kloosterkozijnen).

Dwarsschuur van drie traveeën, gemarkeerd door zandstenen sokkel, hoekblokken en speklagen in de zuidelijke zijpuntgevel. Bepleisterde erfgevel met respectievelijk rechthoekige (eerste kwart 20ste eeuw) en steekboogpoort.

Wagenhuis van vijf traveeën, van circa 1878; korfboogpoorten en baksteenfries.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Mechelen/Hombeek, 1878/1.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hombeek

Hombeek (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.