erfgoedobject

U-vormige hoeve

bouwkundig element
ID: 1612   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1612

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed U-vormige hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument U-vormige hoeve
    Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1998

Beschrijving

U-vormig ingeplante hoeve, eertijds mogelijk deel uitmakend van het hof Wolfsputte, modo Wolput (Mechelseweg nummer 21) en opklimmend tot de 18de eeuw. Centraal gekasseid erf met woning (nok parallel aan de straat) ten noorden, schuur (nok loodrecht op de straat) ten oosten en wagenhuis (nok loodrecht op de straat) ten westen. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Woning van het dubbelhuistype met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels, houten lateien op de tweede bouwlaag, beneden beluikt. Rechthoekige deur en kwarthol geprofileerde daklijst. Typisch traditionele achter- en rechter zijgevel van bak- en zandsteen: bewaarde zandstenen muurbanden en vensteromlijstingen (onder meer kruis- en kloosterkozijnen).

Dwarsschuur van drie traveeën, gemarkeerd door zandstenen sokkel, hoekblokken en speklagen in de zuidelijke zijpuntgevel. Bepleisterde erfgevel met respectievelijk rechthoekige (eerste kwart 20ste eeuw) en steekboogpoort.

Wagenhuis van vijf traveeën, van circa 1878; korfboogpoorten en baksteenfries.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Mechelen/Hombeek, 1878/1.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1995


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: U-vormige hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1612 (Geraadpleegd op 03-06-2020)