Parochiekerk Sint-Pieter

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Panne
Deelgemeente De Panne
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 53, De Panne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie De Panne (actualisaties: 24-06-2008 - 24-06-2008).
  • Adrescontrole De Panne (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie De Panne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Pieter

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Pieter Ten oosten van Kerkstraat, midden moderne woonwijk gelegen driebeukige, neogotische hallekerk met toren op het N.W. Uitgangspunt: bouw van neogotische kapel door toedoen van Mej. Calmeyn, kleindochter van P. Bortier, in 1860 in zogenaamd "Jozefdorp". Oprichting van hulpkerk: verdubbeling van vermelde kapel, onder leiding van architect J. Vinck (Veurne) van 1891, dankzij de steun van families Calmeyn en Donny, waarna toevoeging van toren.

Gele baksteenbouw; leien bedakingen. Variante op het laat-gotische patroon van hallekerk met W.toren: hallekerk met N.W.toren. Het grondplan ontvouwt een driebeukige hallekerk met rechte koorsluitingen. Beuken van acht traveeën met zijtuitgevels, onder zadeldaken (dakruiter onder ingesnoerde naaldpits boven middenbeuk); markerende steunberen met versnijdingen; spitsboogvensters (tweelichten in zijbeuken; drielichten in middenbeuk) op afzaat. Lager voorportaal onder zadeldak tegen W.gevel van middenbeuk: W. tuitgeveltje met getoogde deuropening in spitsboogomlijsting.

Vierkante toren van twee trav. en vier geledingen onder naaldspits; overhoekse steunberen met sokkel en versnijdingen, uitlopend op achtzijdig hoektorentje met spitsbekroning; geajoureerde borstwering tussen laatst genoemde in; gekoppelde spitsbogige galmgaten (tweelichten) op afzaat. Tegen Z.W.hoek aanleunend vijfzijdig traptorentje onder spitsbekroning; gevelritmering door middel van lichtgleuven per travee, verdiept in gezamenlijke spitsboog op afzaat.

Beuken onderling gescheiden door geprofileerde spitsbogige scheibogen op vierkante pijlers met arduinen sokkel; houten spitstongewelven.

Mobilair: "Kruisafneming", naar Rogier Van der Weyden (XVI ?). Neogotische meubilair.

  • DEVOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, pagina 23.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie

Aanvullende informatie

Tegen de zuidelijke zijmuur, bevindt zich een gedenkteken voor burgerlijke slachtoffers van De Panne van de Eerste Wereldoorlog. Het gedenkteken heeft de vorm van een breed houten kruis met korte zijarmen, met in het midden een bruin beschilderde reliëfvoorstelling van Christus van het Heilig Hart met een getroffen militair ondersteund door een engel. Onderaan een marmeren gedenksteen, met een houten lijst in twee verticale registers onderverdeeld. Uitgevoerd door L. Bressers uit Gent (gesigneerd).

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Auteur niet publiek (20-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De Panne

De Panne (De Panne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Sint-Petrus

De Panne (De Panne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.