erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Pieter

bouwkundig element
ID
16180
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16180

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ten oosten van Kerkstraat, midden moderne woonwijk gelegen driebeukige, neogotische hallenkerk met toren op het noordwesten. Uitgangspunt: bouw van neogotische kapel door toedoen van mejuffrouw Calmeyn, kleindochter van P. Bortier, in 1860 in zogenaamd "Jozefdorp". Oprichting van hulpkerk: verdubbeling van vermelde kapel, onder leiding van architect J. Vinck (Veurne) van 1891, dankzij de steun van families Calmeyn en Donny, waarna toevoeging van toren.

Gele baksteenbouw; leien bedakingen. Variante op het laatgotische patroon van hallenkerk met westtoren: hallenkerk met noordwesttoren. Het grondplan ontvouwt een driebeukige hallenkerk met rechte koorsluitingen. Beuken van acht traveeën met zijtuitgevels, onder zadeldaken (dakruiter onder ingesnoerde naaldpits boven middenbeuk); markerende steunberen met versnijdingen; spitsboogvensters (tweelichten in zijbeuken; drielichten in middenbeuk) op afzaat. Lager voorportaal onder zadeldak tegen westgevel van middenbeuk: westelijk tuitgeveltje met getoogde deuropening in spitsboogomlijsting.

Vierkante toren van twee traveeën en vier geledingen onder naaldspits; overhoekse steunberen met sokkel en versnijdingen, uitlopend op achtzijdig hoektorentje met spitsbekroning; geajoureerde borstwering tussen laatst genoemde in; gekoppelde spitsbogige galmgaten (tweelichten) op afzaat. Tegen zuidwestelijke hoek aanleunend vijfzijdig traptorentje onder spitsbekroning; gevelritmering door middel van lichtgleuven per travee, verdiept in gezamenlijke spitsboog op afzaat.

Beuken onderling gescheiden door geprofileerde spitsbogige scheibogen op vierkante pijlers met arduinen sokkel; houten spitstongewelven.

Mobilair: "Kruisafneming", naar Rogier Van der Weyden (16de eeuw ?). Neogotische meubilair.

  • DEVOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, p. 23.

Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Tegen de zuidelijke zijmuur bevindt zich een gedenkteken voor burgerlijke slachtoffers van De Panne van de Eerste Wereldoorlog. Het gedenkteken heeft de vorm van een breed houten kruis met korte zijarmen, met in het midden een bruin beschilderde reliëfvoorstelling van Christus van het Heilig Hart met een getroffen militair ondersteund door een engel. Onderaan een marmeren gedenksteen, met een houten lijst in twee verticale registers onderverdeeld. Uitgevoerd door L. Bressers uit Gent (gesigneerd).

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Sint-Pieter [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16180 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.