erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Niklaas met kerkhof

bouwkundig element
ID
1636
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1636

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde driebeukige kerk met ingebouwde westtoren, ingeplant ten oosten van het dorpsplein, en omgeven door een kerkhof.

Historiek

Volgens oude documenten was Leest reeds in 1129 een zelfstandige parochie in het bisdom Kamerijk. Bijgevolg was er ook een kerk, vermoedelijk in romaanse stijl, waarvan resten bewaard bleven in de onderbouw van de toren (zie gedeelte van witte zandsteen). Volgens kerkrekeningen werd deze kerk op het einde van de 16de eeuw (voor 1591) grotendeels door brand vernield, waarbij ook de kerkschatten en -meubilair verdwenen. In 1599 opnieuw gewijd door bisschop Matthias Hovius. Nadien herhaaldelijk herbouwd en uitgebreid. Volgens een figuratieve kaart van Hombeek uit de 17de eeuw, had de toenmalige kerk een eenbeukig schip van drie traveeën, breder dan de toren, en een laag smal koor; de toegang bevond zich in de zijgevel. Twee zijkoren van 1614 (zie figuratieve kaarten uit de 18de eeuw), namelijk het Onze-Lieve-Vrouwkoor en het Sint-Niklaaskoor, beide afgebroken in 1852. Zuidelijke sacristie van 1620. In 1768 koor herbouwd omwille van bouwvalligheid. In 1782 toren herbouwd in baksteen (zie kerkrekeningen en gedenksteen boven de ingang) en witgekalkt; na de Tweede Wereldoorlog gecementeerd en in 1971 gedecapeerd en voorzien van een nieuw parement. Vermits de kerk in de 19de eeuw te klein en te bouwvallig was geworden, werd het schip in 1852-1855 heropgebouwd in neogotische stijl en voorzien van zijbeuken (waardoor de toren werd ingebouwd) onder leiding van de provinciale architect F. Berckmans, volgens een niet gedateerd ontwerp. De oude kerkmuren werden afgebroken en gerecupereerd voor de fundering. Hoogzaal en torenzolder werden afgebroken en verhoogd. In 1859 werd een tweede sacristie (ten noorden) gebouwd. Herstel kerkhofmuur in 1863, nieuw ijzeren hek van A. Van Aerschot uit Herentals. Nieuw neogotisch meubilair door M. Vijt en broer. Relatief sterk beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog, onder meer de koorvensters met hun gotisch maaswerk; de herstellingen werden uitgevoerd naar ontwerp van de provinciale architect E. Careels in de periode 1918-1921; het maaswerk werd vervangen door eenvoudige, geschilderde glasramen, gesigneerd Ed. Steyaert, 1924. Tegelijkertijd interieur herschilderd onder pastoor Beukelaers in de nog steeds typische kleuren rood en zilver.

Beschrijving

Neogotische kerk met ingebouwde, oudere westertoren. De plattegrond vertoont een driebeukige, transeptloze kerk met schip van negen traveeën en koor van twee traveeën met halfronde sluiting, geflankeerd door twee sacristieën (aan zuidzijde van 1620, aan noordzijde van 1859). Met uitzondering van sokkel, koor, zuidsacristie en torenonderbouw, waarvoor zandsteen werd gebruikt, geheel opgetrokken uit baksteen, onder leien bedaking met enkele kleine dakkapellen.

Vierkante westtoren van drie geledingen onder ingesnoerd leien tentdak; de zandstenen onderbouw klimt vermoedelijk op tot de romaanse periode; huidig uitzicht van na de Tweede Wereldoorlog, toen een nieuw parement werd aangebracht. Rechthoekige deur met blind bovenlicht in rondboogomlijsting. Rondbogige vensters en galmgaten. Venster boven de ingang vermoedelijk van 1782.

Schip geritmeerd door versneden steunberen waartussen sobere spitsboogvensters met arduinen onderdorpels; in de westgevel van de noordelijke zijbeuk blind spitsboogvenster met eronder gedenksteen verwijzend naar de eerstesteenlegging in 1852; de zuidelijke zijbeuk met als venster opgevatte neogotische gedenksteen (natuursteen) voor de oorlogsslachtoffers. Koor van zandsteen met talrijke grafstenen en spitsboogvensters in een na de Eerste Wereldoorlog vernieuwde arduinen omlijsting. Tegen de oostgevel van de noordelijke sacristie: overluifelde (derde kwart 19de eeuw) calvarie met houten Christus aan het kruis, volgens F. Donnet eertijds met inscriptie 1709, recent overgebracht naar de voormalige doopkapel, heden in gebruik als winterkapel (ten zuiden van de toren) en vervangen door een keramiek, vermoedelijk van G. Herregods.

Interieur

Bepleisterd en grijs geschilderd interieur (rood voor de gordelbogen en zilver voor druipstenen en consooltjes) met spitsboogarcade op zuilen met bladkapiteel op achtzijdige sokkel; kruisribgewelven.

Mobilair

Schilderijen: Voetkussing door Maria Magdalena, volgens Donnet uit de 18de eeuw.

Beeldhouwwerk: Sint-Anna-ten-Drieën, gepolychromeerd hout, 15de of 16de eeuw; Christus op de koude steen, gepolychromeerd hout, 17de eeuw; Sint-Niklaas en Heilige Jozef met kind, 17de eeuw, afkomstig uit de Sint-Jozefskapel (zie Dorpsstraat); gepolychromeerde, houten 19de-eeuwse beelden als Heilige Cornelius, Heilige Franciscus van Assisi, Sint-Antonius.

Neogotisch meubilair door M. Vijt en broer, uit het derde kwart van de 19de eeuw: hoofdaltaar van 1875, zijaltaar Onze-Lieve-Vrouw van 1869, zijaltaar Sint-Cornelius van 1871, koorgestoelte van 1856, preekstoel van 1871, vier biechtstoelen (1855, 1860).

Glasramen gesigneerd "Ed. Steyaert-Schaarbeek, A.B.S. MCMXXIV".

Ommuurd kerkhof, aan straatzijde afgezet met linden; ijzeren toegangspoort tussen arduinen geringde pijlers met bekronend bolornament. Links en rechts van de kerk neogotisch ijzeren hek. In de zuidoostelijke hoek: eclectisch grafmonument voor de familie Empain, gesigneerd 'J. Naert arch.' met oudste begraving van 1880.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Leest, Sint-Niklaaskerk, dossier 1-6.
  • DONNET F., Inventaris der kunstvoorwerpen in de provincie Antwerpen, 1914, p. 1160-1161.
  • HERREGODS G., Waar Leestenaars samenkwamen, Mechelen, 1980.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Mechelen, Brussel-Antwerpen, 1977, p. 15-17.
  • Leest Geweest, onder leiding van HERREGODS G., s.l., 1978, p. 35-45.
  • MUYLDERMANS J., Nota's nopens Leest in de XVIIe en XVIIIe eeuw, Overdruk Mechlinea, Mechelen, 1932.

Bron: KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Kerkhof

Ommuurd en met bomen omzoomd kerkhof omheen de parochiekerk. In zijn geheel geeft de site een volledig beeld van de funeraire kunst van de late 19de eeuw tot vandaag.

Historiek

Het kerkhof van Leest staat ingetekend op de laat-18de-eeuwse Ferrariskaart. Op dat ogenblik is het kerkhof ten noordoosten, oosten en zuiden afgeboord door een bomenrij, ten westen en noordwesten scheidt een muur het kerkhof van de rijweg en de private bewoning. De Atlas der Buurwegen uit 1840 toont enkel een muur ter hoogte van de openbare weg. Voetwegel nummer 54 kruist het kerkhof van zuidoost naar west. De buurtweg verdwijnt op de topografische kaart van 1904.

Beschrijving

Met linden omzoomd, vergroend en deels ommuurd kerkhof. Het ijzeren toegangspoort tussen arduinen geringde pijlers met bekronend bolornament sluit de site van de straat af. Links en rechts van de kerk neogotisch gietijzeren hek aan gietijzeren hekpijlers, steunend op een bakstenen plint.

Langsheen de perceelsgrenzen bleven vooral 19de- en vroeg-20ste-eeuwse graftekens bewaard. In de koormuur van de kerk werden 19de-eeuwse grafstenen van pastoors ingemetseld. De graftekens vertonen de karakteristieke vormen van kruisvormige stèles in neoclassicistische en eclectische stijl (Neefs omstreeks 1880), stèles met zerken, portiekstèles, cippes met kruisen, mausolea, tombes. De gangbare stijlen zijn er vertegenwoordigd (neoclassicisme, eclecticisme, neogotiek, art deco en modernisme) net als de typische grafsymboliek met immortellenkransen, vuurpotten, kruisen, gevleugelde zandlopers, boomstamkruis, viooltjes,…

Op het binnenperceel domineren naoorlogse graftekens van het zerk-met-stèle-type, voornamelijk in blauwe hardsteen, soms aangevuld met graniet en applicaties in porselein. Opmerkelijk op de site is de kwalitatief uitgevoerde beeldhouwkunst, ook bij modernistische graftekens uit de jaren 1950-1970. Naarmate de jaren 1960 vorderen getuigen de vele identieke graftekens van de populariteit van het gebeeldhouwde grafteken in de regio maar ook van de stijgende massaproductie in de naoorlogse periode. Uitzonderlijk zijn er afwijkende materialen te vinden als baksteen (Selleslagh +1983, Lauwers +1988) en witte marmer (Absillis +1984)

In de zuidoostelijke hoek van het kerkhof staat het eclectische mausoleum van de familie Empain. Het is een ontwerp van architect J. Naert uit 1880 (eerste begraving). Het mausoleum heeft een ongewoon L-vormig plattegrond met in de oksel een schuin ingeplante toegang. Beide benen van de L bestaan uit een plint, een lichaam met verdiepte muurspiegels en een kroonlijst. De nadruk ligt op de kruising van beide benen door middel van de opvallende toegangstravee en de lantaarn. De toegangspartij is opgebouwd uit een plint, Ionische zuilen, een architraaf met cartouche en de naam Empain, geflankeerd door klimopbladeren en -vruchten en een bovenbouw met vier pilasters en een fronton, eveneens gedecoreerd met klimopbladeren en -vruchten. Tussen de pilasters prijken de familie-initialen in een gestrikte eikenkrans. De lantaarn op cirkelvormige basis is sober vormgegeven met rechte pilasters, een geriemde architraaf en een vlak dak.

Ten noordwesten van de kerk staat het hardstenen familiegrafteken De Rooster in art-decostijl, een ontwerp van J. Heremans uit Mechelen. Het grafteken, geplaatst in een met hardsteen omrande graftuin, bestaat uit een plint, een sarcofaag en een rijk gedecoreerde stèle met engelen die een guirlande (?) en een wierrookvat vast houden. Friezen met planten decoreren het geheel. 

  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Sint-Niklaas met kerkhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1636 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.