erfgoedobject

Hof de Fockewerve

bouwkundig element
ID: 16370   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16370

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Hof de Fockewerve
    Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof de Fockewerve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Zogenaamd "Hof de Fockewerve", in 1164 aangeworven door abt Hugo voor de Sint-Niklaasabdij te Veurne. In 1174 aanzienlijk vergroot door aankoop van "350 ghemeten land". Circa 1621, onder abt Christiaen Druyve (1616-1636) verrijkt met een kasteel. Verdere uitbreiding met aanleg van plantages, boomgaarden en hoven, onder abt Paulus de Gommicourt en zijn nakomers. Een van deze hoven (nummer 5) met monumentale schuur, is deels bewaard.

Grootse, meerledige hoeve, in het zuiden en het westen. Omgeven van een met bomen omzoomde sloot, midden weilanden. Ten oosten, omwalde, met knotwilgen omkranste terp, waarop eens het verblijf van de religieuzen, bereikbaar via bakstenen, verankerde, tweeledige boogbrug. L-vormige opstelling van de hoevegebouwen rondom verhard erf met rechthoekige, door bakstenen muren en paden omgeven vaalt, bereikbaar ten zuidwesten via bakstenen brug, gemarkeerd door twee vierkante hekpijlers op sokkel met bolvormig topstuk en steunbeer. Met bakstenen verhard en naar de sloot afhellend vlak (drenkplaats ?) achter stallingen.

Zuidwestelijke begrenzing van erf gevormd door boerenhuis van thans twee traveeën links opkamer + zes traveeën lager gedeelte en één bouwlaag onder gebogen, deels mank zadeldak (Vlaamse pannen, overstekende rand, laadzolders onder zadeldak boven lager gedeelte), hoger opgetrokken boven opkamer; jaartal 1706 op balk binnenshuis; aangepast in de 20ste eeuw (nieuwe muuropeningen). Verankerde, gele baksteenbouw. Achtergevel thans bepaald door recent aanbouwsel onder zadeldak (nok parallel aan de huis). Linker zijgevel voorzien van aandak, muurvlechtingen, top- en schouderstukken; bouwnaad en sporen van rechthoekige muuropeningen met strekse latei; rechthoekige keldergaten met valluik en houten latei (ook aanwezig in erfgevel); twee rechthoekige vensters, het linkse, oorspronkelijk beluikt en voorzien van een getralied houten bolkozijn, het rechtse, ter hoogte van zolder, met houten kloosterkozijn; zeszijdige cartouche boven laatst genoemde.

Ten noordwesten van boerenhuis gelegen stallingen van negen traveeën en één bouwlaag onder gebogen zadeldak (nok parallel aan het huis, Vlaamse pannen, overkragende rand).

Klimmende dakvensters aan erfgevelzijde. In kern vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Verankerde, gele baksteenbouw. Muizentandfries ter aflijning van westgevel. Bewaard(e) korfboogdeur en -venster op afzaat in het noordelijk gedeelte van beide lange gevels. Overige muuropeningen aangepast. Sporen van schouderstukken in rechter zijgevel. Linker zijgevel voorzien van aandak, muurvlechtingen, topstuk met bolvormige bekroning en uilengat.

Ten noorden van het erf, monumentale dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op het huis) met kort overstekende rand, 17de-eeuws(?)-uitzicht; mogelijk oudere kern. Verankerde, gele baksteenbouw met herbruikt materiaal onder meer "moefen" . Lange gevels deels gestut door middel van steunberen en voorzien van rechthoekige muuropeningen, onder meer schuurpoorten met schouderboogdeurtje, en spleetvormige asemgaten. Laatst genoemde eveneens aanwezig in zijgevels. Oostelijke zijgevel met sporen van lager zittende muurvlechtingen en bouwnaden; centrale, driezijdige steunbeer. Westelijke zijgevel gestut door middel van vijf steunberen met versnijdingen; muurankers I P G 64 in de top, verwijzend naar restauratie van 1964. Bewaard krukgebint.

Ten oosten van het erf gesitueerd wagenhuis, thans omgebouwd tot garage. Bakhuis zonder verdere noemenswaardigheid, ten oosten van vaalt.

  • DE CUYPER G., De abdij- en herenhuizen te Alveringem, in Bachten de Kupe, VII, 6, 1965, p. 145-159.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hof de Fockewerve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16370 (Geraadpleegd op 27-11-2020)