Hoeve Steendam

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Alveringem
Straat Steendamstraat
Locatie Steendamstraat 7, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Steendam

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Steendam: schuur
gelegen te Steendamstraat 7 (Alveringem)

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Oudlandpolders van Lampernisse

Deze bescherming is geldig sinds 30-01-2002.

Beschrijving

De hoeve is een interessante getuige van het agrarisch bedrijf van voor de doorgedreven mechanisatie, waar de dwarsschuur fungeerde als essentieel nutsgebouw met een drieledige functie: als dorsvloer, schuur en wagenhuis.

Historiek

Grote meerledige hoeve met willekeurige opstelling van de gebouwen, omgeven met bakstenen paden. Mogelijk oorspronkelijk omwald te oordelen naar resterende waterplas, ten oosten van het huis. Ten noorden van de hoeve loopt de Leerzevaart. Vernieuwde nutsgebouwen en recent boerenhuis.

Ten zuiden van het erf aan de erfoprit ligt een gaaf bewaarde schuur met wagenhuisgedeelte links onder een kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen). De schuur dateert vermoedelijk uit het begin van de 19de eeuw; naar verluidt werd de schuur rond de eeuwwisseling overgebracht van de Schoolstraat te Alveringem.

Beschrijving

Sterk aangepast boerenhuis met rechts stallingen van negen traveeën en één bouwlaag onder gebogen zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende rand, hoger opgetrokken boven de drie linker traveeën. In kern opklimmend tot 18de eeuw. Witgekalkte, verankerde baksteenbouw. Deels vernieuwde gevels. Erfgevel met aangepaste, rechthoekige muuropeningen. Beluikte vensters. Sporen van korfbogige ontlastingsboog in eerste travee. Getoogde staldeuren rechts. Overkragend aandak boven derde travee. Haakse uitbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende rand, tegen achtergevel. Noordwestelijke gevel voorzien van aandak. Vernieuwde zuidwestelijke gevel met gecementeerd aandak. Aanleunende nieuwe bouw onder plat dak, tegen laatst genoemde gevel.

De schuur is opgetrokken in stijl- en regelwerk met houten, gepotdekselde plankenbeschieting boven een gele bakstenen voeting. In het gedeelte tussen het wagenhuis- en het schuurgedeelte werden recente baksteen gebruikt. Ter hoogte van de tas steken moerbalken uit. De schuur heeft rechthoekige schuurpoorten met onder meer een klein accoladeboogvormig deurtje in de deurvleugel. De bakstenen puntzijgevels zijn bekroond met topstukken. In de muren bevinden zich diverse muurankers onder meer boog-, kruis- en y-vormig. De rechterzijgeveltop is voorzien van een radvormig uilengat met hieronder een rechthoekig casement door middel van uitstekende baksteenkoppen. In de linkerzijgeveltop bevinden zich drie asemgaten. Van west naar oost getelmerkt gebint van acht traveeën, de stapelgebinten (pen- en gatverbindingen) zijn voorzien van gekromde stijlen en geschoorde trekbalken.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DW002181, Landelijk erfgoed gelegen in Komgrondengebied (S.N., 2001).
  • LION, M. & DELEPIERE, A. M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent..

Bron: -

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Alveringem

Alveringem (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.