Jezuïetenhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Leest
Straat Rennekouter
Locatie Rennekouter zonder nummer, 4, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mechelen extra muros (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen extra muros (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Jezuïetenhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voor de Franse Revolutie een oud pachthof van de jezuïeten van Mechelen (zie Caertboeck Van Acoleyen, blad 6 nummer 27, waar het goed staat aangeduid als "Paters Jesuiten hun pachthoff"). In het eerste-tweede kwart van de 20ste eeuw "herberg De Wip".

In de bocht van de weg gelegen langgestrekte hoeve van één bouwlaag onder steil zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit het begin van de 18de eeuw. Heden gesplitst in twee woningen.

Zonder nummer (in situ). Oorspronkelijk woonhuisgedeelte, heden vervallen, doch met behouden ordonnantie; witgekalkte gevels op gecementeerde sokkel van zandsteen. Opkamer in de noordoostelijke hoek. Getoogde muuropeningen in zandstenen omlijsting. Zijtuitgevel met aandak, sporen van gedichte muuropeningen, muurvlechtingen en verwerking van zandsteen voor omlijstingen en hoekblokken.

Nummer 4. Meermaals aangepast in de loop van de 19de-20ste eeuw; sporen van zandsteen bleven sporadisch bewaard, evenals het aandak en de muurvlechtingen in de zijpuntgevel.

  • Leest Geweest, o.l.v. HERREGODS G., s.l., 1978, p. 65-66.
  • Leest, Wandelbrochure Jaar van het Dorp, 1976, p. 16.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leest

Leest (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.