Hoeve Cruyninghemhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hoeve Ter Kroningen
Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Leest
Straat Tiendenschuurstraat
Locatie Tiendenschuurstraat 35, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mechelen extra muros (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen extra muros (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Cruyninghemhof

Deze bescherming is geldig sinds 28-04-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Cruyninghemhof of Ter Kroningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Benaming mogelijk naar de oorspronkelijke eigenaars en naar verluidt de oudst bewaarde hoeve van Leest. Reeds aangeduid op de kaart van 1723 (zie Caertboeck Van Acoleyen, blad 7, nummer 40); het gebouw zou toen dienst gedaan hebben als buitenverblijf van kanunnik Blondeau. De tot in het derde kwart van de 20ste eeuw nog aanwezige rechthoekige omgrachting ten zuiden verwees mogelijk naar een ouder omgracht gebouw.

Hoeve met losstaande bestanddelen, ingeplant op een omhaagd terrein: centraal gekasseid erf met ten noorden woonstalhuis (nok loodrecht op de straat) uit het eerste kwart van de 18de eeuw, doch met latere aanpassingen; schuur en aansluitend, aangepast wagenhuis (nok loodrecht op de straat) uit de tweede helft van de 18de eeuw-begin 19de eeuw (zie inplanting kadasterkaart 1810) ten zuiden, paardenstal (nok parallel aan de straat) ten oosten, bakhuisje (nok parallel aan de straat) en boomgaard ten zuidoosten van het wagenhuis, moestuin en poel ten zuiden.

Verankerde bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldak (pannen of kunstleien).

Woonstalhuis van drie + zes + twee latere (zie bouwnaad en bedaking) traveeën, gemarkeerd door overkragend dak op daklijstbalkjes en dakvensters met tuitgeveltjes op schouderstukken; recent opgeknapt met onder meer vernieuwing houtwerk en vrijmaking zandstenen onderbouw; beluikte, rechthoekige vensters, de oorspronkelijke in zandstenen omlijsting; rechthoekige deur in dito omlijsting met lateiconsooltjes en betralied bovenlicht; stal met later (mogelijk het eerste kwart van de 20ste eeuw) ingebrachte rechthoekige venstertjes onder ijzeren I-balk en rondboogdeurtjes in zandstenen omlijsting (één recent gedicht). Betraliede rechthoekige vensters met zandstenen dorpels in de achtergevel; aanbouwsel tegen achtergevel van circa 1868.

Met klimop begroeide, tweebeukige langsschuur, oorspronkelijk van drie, heden van vier traveeën (zie bouwnaad, steunbeer en zandstenen onderbouw). Oostelijke zijtuitgevel met aandak, schouderstukken en muurvlechtingen; gedrukte rondboogpoort met zandstenen hoekblokken; aan erfzijde rondboogdeurtje in zandstenen omlijsting en rechthoekige muuropeningen met arduinen dorpels; westelijke zijpuntgevel met rechthoekige poort onder ijzeren I-balk. Aansluitend wagenhuis aan oostzijde, drie traveeën met rechthoekige muuropeningen onder houten latei en klimmend dakvenster.

Met wingerd begroeide paardenstal, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, van drie traveeën met getoogde muuropeningen.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Mechelen/Leest, 1868/8.
  • Leest Geweest, o.l.v. HERREGODS G., s.l., 1978, p. 77.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tiendenschuurstraat

Tiendenschuurstraat (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.