erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 16449   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16449

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vermoedelijk oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen, ten westen en ten noorden afgezet met doornhaag en populieren; U-vormige opstelling van gebouwen rondom verhard verf; moestuin en boomgaard ten noorden; ingang geflankeerd door populieren.

Ten noorden van erf, boerenhuis van twee traveeën met links opkamer + vijf traveeën lager woonhuis en één bouwlaag onder gebogen zadeldak (mechanische pannen, hanggoot) met overstekende rand op modillons, in kern opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw (- eerste kwart van de 19de eeuw ?). Verankerde, gele baksteenbouw op gepikte plint. Rechthoekige muuropeningen voorzien van kozijnconstructie met geprofileerde tussendorpel: vensters beluikt; opkamervensters met schuiframen; overige vensters verdiept in ondiepe korfboognis; getraliede kelderopening onder opkamer; kozijndeur met getralied en verdeeld bovenlicht, eveneens onder korfboog. Achtergevel met blind opkamergedeelte en uitbouw onder lessenaarsdak. Aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen beide zijgevels.

Ten westen, dwarsschuur met wagenhuis van vijf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op het huis, golfplaten) met overkragende rand op houten modillons, volgens bewoners daterend van 1810 (datum eertijds aanwezig in schuur), thans deels verbouwd tot stal. Lange gevels met bewaarde bakstenen voeling en horizontale plankenbeschieting voorzien van rechthoekige schuurpoorten met deurtje; verankerde bakstenen zijgevels met uilengat; muurankers 18. . in zuidelijke zijgevel. Krukgebint. 20ste-eeuws aanbouwsel onder lessenaarsdak (golfplaten) tegen laatst genoemde gevel.

Overige gebouwen zonder noemenswaardigheid.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16449 (Geraadpleegd op 09-07-2020)