erfgoedobject

Boerenhuis Damhof

bouwkundig element
ID: 16562   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16562

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenhuis Damhof
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse opstelling van verankerde, witgekalkte bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken rondom boerenhuis en begraasd erf; resterende wal ten noorden en ten zuiden; boomgaard ten noordwesten van woning; omringende haag en geasfalteerde oprit.

Ten noordwesten, 18de-eeuws boerenhuis van zeven traveeën + rechts opkamer van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, deels mank wegens uitbouw aan achtergevel), hoger opgetrokken boven opkamer; bekronende dakruiter met open klokkenstoel en spits. Lager woongedeelte: beluikte rechthoekige en getoogde vensters met kleine roedeverdeling; deels geprofileerde tussendorpel; maansikkel- en hartmotief uitgespaard in meerdere luiken; getoogde deur met verdeeld bovenlicht en bordes. Achtergevel met onder meer getraliede, oorspronkelijk beluikte opkamervenstertjes. Opkamer gevat tussen aandaken met schouderstukken, muurvlechtingen en zuidwestelijk topstuk; rechthoekig, getraliede kelderopening; getoogde, beluikte en getraliede opkamervensters; nieuwe kozijnen; sporen van korfboog boven (en links ?) van venster. Recentere aanbouwsels onder lessenaars- en zadeldak (nok loodrecht op het huis) tegen noordwestelijke opkamergevel. Noordoostelijke zijpuntgevel met aandak, schouderstukken en muurvlechtingen; rechthoekige, getraliede kelderopeningen onder meer een blinde; rechthoekige zoldervensters in korfboogomlijsting met afgeschuind beloop eindigend op ezelsoor, en afzaat.

Ten zuidoosten, 19de-eeuwse stallingen van circa tien traveeën onder licht gebogen zadeldak (nok parallel aan het huis, mechanische pannen) met kort overstekende rand, doorbroken door dakvenster onder zadeldak. Getoogde muuropeningen.

Ten oosten, dwarsschuur met stalgedeelte onder deels mank zadeldak (nok loodrecht op het huis, mechanische pannen), uit de 20ste eeuw, doch met oudere noordwestzijgevel onder meer voorzien van asemgaten en rechts aanleunende steunbeer (oorspronkelijk hekpijler?).

Ten noordwesten, tweedelig bakhuis, thans hondenhok, onder onderbroken zadeldak (nok parallel aan het huis, Vlaamse pannen).

Ten noorden, vierkante (3,45 meter x 3,45 meter) rosmolen met horizontale plankenbeschieting op gepikte bakstenen voeling, onder tentdak (Vlaamse pannen); rechthoekig venstertje en deur; pennen van de ankerbalk en eindstuk in de nok, bewaard.

  • DEVLIEGHER L., Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek (Biekorf, LXXVI, 1975-'76, p. 358-359).


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boerenhuis Damhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16562 (Geraadpleegd op 27-05-2020)