Rijksbasisschool in neotraditionele stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Arsenaalstraat
Locatie Arsenaalstraat 35, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nieuwpoort (actualisaties: 27-05-2008 - 29-05-2008).
  • Adrescontrole Nieuwpoort (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Nieuwpoort (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rijksbasisschool in neotraditionele stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nr. 35. Rijksbasisschool. Schoolgebouw op quasi U-vormig grondplan in neotraditonele stijl, gedateerd 1922 in boogveld van twee deuren resp. met inscriptie .Jongensschool" (Arsenaalstraat) en .Meisjesschool" (Willem Deroolaan). Lage vleugels onder zadeldak met dakkappelen (n // straat, mechanische pannen), resp. aan Willem Deroolaan (tien trav.), Arsenaalstraat (eenentwintig trav.) en Potterstraat (twaalf trav.) met r. Onderwijzerswoning (z.nr.). Rode bakstenen lijstgevels verwerkt met hardsteen voor gemarkeerde plint, band, deurboogvelden, enkele kruis- en bolkozijnen, vensterlateien en -afzaten. Harivormige sierankers. Hoek bij Willem Deroolaan geaccentueerd d.m.v. uitspringend veelzijdig torentje onder licht ingesnoerde spitsbekroning (leien). Grote raamoppervlakken typerend voor het traditionele schoolgebouw uit XIXd XXa; boogvelden met baksteenvulling in geometrisch metselverhand. Zijtuitgevels.

Deels vrijstaande onderwijzerswoning in analoge bouwtrant, gelegen tgov. Schipstraat. Dubbelhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen); l.dakschild; resten van vorstkam met gestileerd bloemmotief van gebakken klei. Begane grond r. gemarkeerd door verdiepte omlijsting van drie overkragende korfbogen op twee geprofileerde kraagstenen (Euvillesteen), waarin deur en vensters met ijzeren hek ingeschreven zijn.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Arsenaalstraat

Arsenaalstraat (Nieuwpoort)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.