erfgoedobject

Mekanieke Steenbakkerij van Nieuwpoort

bouwkundig element
ID
16567
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16567
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zogenaamd "Mekanieke Steenbakkerij van Nieuwpoort". Gelegen aan het kanaal Nieuwpoort-Plassendale ten noordoosten van de stad. Opgericht in 1899. Na faillissement in 1911, verkocht en door nieuwe eigenaars uitgebreid. Steenbakkerij gekenmerkt door grote bedrijvigheid tijdens de wederopbouw van de jaren 1920 (507 arbeiders in 1924). Verschillende buitenovens onder meer te Wulpen nabij hoeve zogenaamd "Allaertshuizen". Voorts, gespecialiseerd in de productie van terracotta: leverde onder meer de binnenbekleding van de Koekelbergbasiliek, en de beelden van de kerk te Oostduinkerke in de jaren 1950. Kent thans een sterk teruglopende productie.

Grotendeels in onbruik geraakt steenbakkerijcomplex bestaande uit twee grote afzonderlijke vleugels, respectievelijk van circa 1911 (slechts deels vernield tijdens de eerste wereldoorlog) en circa 1930. Laatstgenoemde samen met voormalige herberg en kantoorgebouwtje aan de straat ingeplant. Voorts, achterliggende lage loods van de huidige tunneloven uit de jaren 1960. Nog een bewaarde droogloods. Onmiddellijke omgeving met sporen van kleiputten; thans kleiaanvoer per boot vanuit Stuivekenskerke.

Oudste bedrijfsgebouw (circa 1911) van drie bouwlagen onder zaagdak (Vlaamse pannen); ronde fabrieksschoorsteen.

Traditionele fabrieksarchitectuur met neoclassicistische inslag. Baksteenbouw; stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen in de linker zijgevel ter hoogte van de droogzolder (tweede verdieping). Lange gevels met reeks van negen puntgeveltjes voorzien van oculus. Twee onderste bouwlagen gemarkeerd door vlakke kolossale pilasters. Rechthoekige bovenvensters en rondboogvormige zoldervensters. Begane grond met rondboogvensters op afzaat en over de penanten doorlopende druiplijst. Deels bewaarde kleine roedeverdeling. Rondboogpoorten ingeschreven in vlakke rondboogomlijsting met druiplijst. Binnenin, vrij gaaf bewaarde technische installatie onder meer twee afzonderlijke ringovens van het Hoffmantype; in onbruik sedert circa 1965.

Vleugel van circa 1930 met opschrift "Briqueteries mécaniques Nieuport - extensions - N.V. Oostduinkerke - Werf - Nieuwpoort"; opgetrokken in analoge bouwtrant echter met betonnen skelet. Twee ronde fabrieksschoorstenen. Binnenin bevond zich de in 1968 afgebroken tunneloven op stookolie van 1936. Lager rechter gedeelte met ronde ovens voor de terracottaproductie.

Voormalige herberg, thans kantoorruimte. Alleenstaand diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder overstekend zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met wolfseind aan voor- en achterzijde; hoge schoorstenen; afgeschuinde rechter hoektravee (deurtravee) onder gebogen kroonlijst met gestrekte uiteinden. Vermoedelijk van circa 1911, zie oudste vleugel van steenbakkerij. Eclectische baksteenarchitectuur zie gevelversieringen van baksteen als afgeschuinde plint, gebogen druiplijsten, rondboogfries met consooltjes (profielstenen) op de borstwering, omlopend kordon, en vlakke omlijstingen van de muuropeningen in de afgeschuinde hoektravee. Begane grond gemarkeerd door schuin oplopende hoeksteunbeertjes; bij afgeschuinde hoektravee uitlopend op vlakke hoekpilasters. Rechthoekige muuropeningen met kozijn licht verdiept in getoogde omlijsting; vensteronderdorpels (afzaat op begane grond) van tegels; deels bewaarde kleine roedeverdeling; verdwenen luiken. Hoektravee met rondbogig bovenvenster. Gemarkeerde schoorsteentravee in linker zijgevel. Lagere uitbouw links van twee traveeën met lage hoeksteunbeertjes; vermoedelijk oorspronkelijk onder aanleunend lessenaarsdak, thans opgetrokken. Twee oculi boven de afgeschuinde plint. Rechts aanleunend recenter kantoorgebouwtje van één bouwlaag. Terracottareliëf met initialen B.M.N.E. (Briqueteries mecaniques Nieuport - extensions) en twee dito beelden naast de ingang, gesigneerd Vandetercke 22-1-'41.


Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mekanieke Steenbakkerij van Nieuwpoort [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16567 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.