Hôtel de l'Espérance

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam 't Kasteeltje
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Langestraat, Hoogstraat
Locatie Langestraat 78, Hoogstraat 2, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nieuwpoort (actualisaties: 27-05-2008 - 29-05-2008).
  • Adrescontrole Nieuwpoort (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Nieuwpoort (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hôtel de l'Espérance

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hôtel de l'Espérance

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

Beknopte karakterisering

Tags Wederopbouw

Beschrijving

Nummer 78. Vroeger zogenaamd "Hôtel de l 'Espérance", thans zogenaamd "'t Kasteeltje" volgens ijzeren uithangbord. Ingeplant op hoek bij Hoogstraat. Verwoest tijdens de eerste wereldoorlog en wederopgebouwd in het begin van de jaren 1920. Volgens oude foto, vrij getrouwe reconstructie van het vooroorlogs uitzicht in regionale Vlaamse-renaissancestijl van 1603 cf. jaartal van uitstekende baksteenkoppen in het getrapt dakvenster.

L-vormig hoekgebouw van twee bouwlagen boven verhoogde begane grond. Hoofdvleugel van vijf traveeën uitziend op Langestraat; rechts zijtrapgevel en haakse zijvleugel van twee traveeën uitziend op Hoogstraat.

Licht gebogen zadeldaken (n // respectievelijk straten, leien); hanggoot; twee geprofileerde hoge schoorstenen met casementen en pilastertjes. Baksteenbouw; gebruik van Euvillesteen voor de kruiskozijnen. Lelieankers. Twee rechthoekige kelderopeningen verdiept in tudorboogomlijsting in voorgevel. Getrapt dakvenster boven de drie middentraveeën; aediculavenster met schelpvulling en vermeld jaartal verwerkt in borstwering. Hoeknis onder overstek en ingeschreven in aedicula-omlijsting rechts op de bovenverdieping. Verdiepte kruiskozijnen in korf- en tudorboogomlijsting met geprofileerd beloop, afzaat en doorlopende lekdrempel; ontlastingsboogjes in de boogvelden. Geprofileerde bakstenen kroonlijst. Korfboogvormige kelderdeur onder korfboognis met afzaat, in de rechter zijtrapgevel. Haakse zijvleugel met analoge vensteromlijstingen; rechts zijtrapgevel. Links zijtrapgevel.

Links, bijbouw met enkelhuisopstand van twee traveeën en twee bouwlagen onder licht gebogen en kort overstekend zadeldak (n // straat, leien) op houten modillons; dakkapel. Bakstenen lijstgevel met lelieankers op de tweede bouwlaag Rechthoekige kozijnvensters verdiept in korfboogomlijsting met afzaat; bijkomende tandlijst op de tweede bouwlaag. Drielicht op de begane grond. Houten kruiskozijnen met tussendorpel voorzien van tandlijst op de tweede bouwlaag. Kleine roedenverdeling. Tudorgboogdeur. Links zijtrapgevel.

Hoogstraat, nummer 2. Haakse bijbouw van nummer 78 met neogotische inslag, uit het begin van de jaren 1920. Bakstenen lijstgevel van elf traveeën en één bouwlaag onder gebogen en kort overstekend zadeldak (n // straat, leien) op ijzeren schoorstukken; drie getrapte dakkapellen. Twee risalieten van twee traveeën met bekronende trapgevel; zogenaamd Brugse traveeën met rechthoekige benedenvenster, oculus en eenvoudig maaswerk op borstwering. Voorts, rechthoekige vensters verdiept in korfboogomlijstingen met afzaat. Links tudorboogdeur onder gebogen druiplijst met gestrekte uiteinden.

  • WYBO C., Nieuport ancien et moderne, Rijsel-Parijs, [1904], pagina's 119-120.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Nieuwpoort)

maakt deel uit van Langestraat

Langestraat (Nieuwpoort)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.