erfgoedobject

Sint-Laurentiustoren

bouwkundig element
ID: 16608   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16608

Juridische gevolgen

Beschrijving

Torenruïne van de voormalige parochiekerk Sint-Laurentius Zogenaamd "Duvetorre", ook soms "Tempelierstoren", uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Oorspronkelijk gelegen aan de oostelijke rand van de middeleeuwse stad tegen de stadsgracht. Op de toren na verwoest in 1383 bij de belegering van Nieuwpoort door de Engelsen. De toren werd vervolgens opgenomen in de verschillende fortificaties en ommuringen die de stad in de loop der tijden kende, onder meer ingericht als citadel door Filips de Stoute; in 1819 met een derde verlaagd; terug vrijstaand sinds de ontmanteling van de vestingen in 1861. Zwaar beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog; desondanks nog bewaarde torenruïne als enige getuige uit de middeleeuwen. Bronzen gevelplaat ter nagedachtenis van de Sapeurs-Pontonniers. Omringend, deels beboomd grasveld; ten westen, resten van grondvesten zowel van de ringmuur van Filips de Stoute (1387) als van vestingsmuren uit de 17de-, 18de- en 19de eeuw.

In oorsprong vierkante bakstenen kruisingstoren van vermoedelijk kruiskerk met vier beuken. Nog deels bewaarde torenromp met sporen van dichtgemetselde spitsbogige beukaanzet ten en ten westen traptorentje met steunbeer.

  • BERQUiN K.R., De Sint-Laureinstoren of Duivetoren van Nieuwpoort, ten onrechte Tempelierstoren genoemd in Bachten de Kupe, IV, 1, 1962, p. 3-17.
  • CALCOEN F., De Nieuwpoortse "Duvetorre", in De Gidsenkring, V, 2, 1967, p. 35-36.
  • LOPPENS K., De Sint-Laurenskerk en het Kasteel van Nieuwpoort, in Biekorf, XLV,4, 1939, p. 89-100.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982

Aanvullende informatie

Aan de Sint-Laurentiustoren is een grote bronzen gedenkplaat voor de "Compagnie Sapeurs-Potonniers", die instond voor het onderhoud van sluizen en hydraulische inrichtingen van het Belgische front, bevestigd. De plaat heeft de vorm van een drieluik, met verhoogd middendeel, en is in verticale registers verdeeld.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Auteurs : Marchand, Sofie


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Sint-Laurentiustoren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16608 (Geraadpleegd op 16-07-2019)