Sint-Lambertusschool en -klooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Muizen
Straat Leuvensesteenweg
Locatie Leuvensesteenweg 641, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mechelen extra muros (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen extra muros (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Lambertusschool en -klooster

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heden Gesubsidieerde vrije gemengde basisschool. In 1884 opgericht als gemengde parochieschool door de zusters annonciaden in een toen leegstaande herberg van 1868 (het in 1973 gesloopte pand links van de school); deze herberg werd uitgebreid met een feestzaal in 1876 op kosten van Ch. E. Van Langhendonck; de herberg werd ingericht als klooster, de feestzaal als lagere school. Aangenomen door de gemeente in 1885.

Klooster gebouwd in 1890-1892; links ter plaatse van de klassenvleugel (heropbouw van 1920) onder plat dak bevond zich de kapel. Vanaf 1894 gemeentelijke meisjesschool, terwijl de gemengde gemeenteschool werd ingericht als jongensschool. Naderhand wisselende statuten, onder meer opnieuw vrije zusterschool in 1919.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog fel beschadigd, enkel de buitenmuren bleven overeind. Heropgebouwd doch verkleind (de vier linkse traveeën kregen slechts twee bouwlagen in plaats van drie); voltooid in 1920.

Dubbelhuis van negen traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak nok parallel aan de straat, bitumen), van 1890-1892, hersteld na de Eerste Wereldoorlog. Bakstenen lijstgevel met centraal risaliet uitlopend op puntgevel met bekronend Heilig Hartbeeld. Getoogde muuropeningen.

Links aanbouwsel van drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak van 1920. Nieuwe bouw voorzien naar ontwerp van K. Beeck).

  • ROMBAUTS R., 100 jaar St.-Lambertusschool te Muizen, Muizen, 1984.
  • S.N., Grootste vrije school te klein voor 500 kinderen, in Gazet van Mechelen, 14/4/1994.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leuvensesteenweg (Muizen)

Leuvensesteenweg (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.