Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Duinkerkestraat
Locatie Duinkerkestraat 33, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 27-10-1992.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herenhuis: bijgebouw en omheiningsmuur
gelegen te Duinkerkestraat 33 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 33. Vrij imposant herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (n // straat, pannen), gedateerd 1878 door middel van cartouche boven deur. Dubbelhuis. Gecementeerde en beschilderde lijstgevel op arduinen sokkel en plint met verdiepte keldervensters. Deurrisaliet met gebogen frontonbekroning voorzien van topstuk. Geblokte penanten en hoekpilasters op begane grond. Pilasters met ingediepte schachten op hoeken en middentrav. van bovenverd. Horizontale gevelbelijning door middel van doorgetrokken lekdrempels en puilijst uitgewerkt tot balkon met balustrade op bewerkte consoles in het middenrisaliet. Spiegels tussen postamenten van borstwering. Rechthoekige muuropeningen in geriemde omlijsting; bijkomende geprofileerde kroonlijst op uitgelengde en gegroefde consoles waartussen paneelwerk voor bovenvensters; cartouche boven kroonlijst van deurvenster. Bewerkte paneeldeur met bovenlicht. Gevelbekroning door middel van gelede architraaf en gekorniste kroonlijst op gegroefde consoles waartussen paneelwerk met venstertjes.

Rechts van Oude Beestenmarkt nummer 16, tuinmuur met achterbouw rechts, van 1891 cf. jaarankers; horend bij Duinkerkestraat, nummer 33.

Bakstenen tuinmuur op licht vooruitspringende plint. Ritmerende pilasters met gecementeerde banden op arduinen basement; tussenliggende panelen. Gecementeerde kroonlijst op consooltjes. Korfboogvormige koet spoort onder begroening in linker travee.

Achterbouw van één travee en twee bouwlagen onder zadeldak (n straat, pannen) met ijzeren (?) vorstkam, gedateerd 1891 door middel van muurankers. Bakstenen puntgevel afgelijnd door middel van analoge pilasters die open fronton met .baksteednfries dragen. Oculus met gecementeerde sluitstenen in de geveltop. Getoogd laadvenster met gecementeerde hanekam en lekdrempel op klossen, op tweede bouwlaag. Soortgelijke deur op begane grond, thans verbreed tot garagepoort

  • S.A.V., modern archief, bundel 531 (1878).

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Duinkerkestraat (Veurne)

Duinkerkestraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.