erfgoedobject

Hoeve Den Gouden Leeuw

bouwkundig element
ID
167
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/167
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

In 1731, zogenaamd "den Goud en Leeuw", nu zogenaamd "Geldhof". U-vormig hoevetje met gekasseide binnenplaats. Rechts, aan de straatkant, ijzeren inrijpoort, geflankeerd door pijlers; verder inrijpoort ten zuidwesten.

Tegenover laatst genoemde, boerenhuis van één bouwlaag met vijf ongelijke traveeën onder gebogen zadeldak op houten daklijstbalkjes (n loodrecht op straat, Vlaamse pannen), van 1618, gedateerd op een gecementeerd casement in de zijtrapgevel (straatkant). Baksteenbouw met muurankers met kram en krul; erfgevel en straatgevel gecementeerd in het vierde kwart van de 19de eeuw; eerst genoemde met gewijzigde ordonnantie en met aanbouwen. Erfgevel met rechthoekige vensters in vlakke omlijstingen met oren, lekdrempels. Witgeschilderde achtergevel met kleine rechthoekige vensters met diefijzers. Zijtrapgevel (10 trappen + topstuk) met rechthoekige beluikte vensters met lekdrempels. Links, in het verlengde van het boerenhuis, aanbouw: enkelhuistype van twee bouwlagen met twee traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Ten noordoosten, bepleisterde lijstgevel met rechthoekige vensters, met houten lateien. Vroeg 19de-eeuwse deur in arduinen omlijsting met tussendorpel en bekronende druiplijst. Ten noordwesten en ten zuidoosten, recentere aanhorigheden.

  • VAN NUFFEL P., Op wandeling buiten de stadspoorten van Aalst, Aalst, 1918 (2), p. 44.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hoeve Den Gouden Leeuw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/167 (Geraadpleegd op )