Hoofdgebouw van het gildehof der handboogschutters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Handboogstraat
Locatie Handboogstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gildehof van de handboogschutters

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoofdgebouw van het gildehof der handboogschutters

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beschrijving

Nummer 3. Voormalig hoofdgebouw van het gildehof der handboogschutters, thans garage. Reeds vermeld begin XV; verbouwd in 1716.

Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern opklimmend tot XVId-XVIIa (?); aangepaste rechthoekige muuropeningen uit XIX en XX. Verankerde bakstenen lijstgevel met sporen van okergele beschilderingen, recentere gecementeerde plint met schijnvoegen (1976); opnieuw beschilderd in 1979. Drie rechter traveeën vermoedelijk uit XVI d-XVII a volgens bouwnaad tussen vierde en vijfde travee, muurkapel (XVII a ?), gevelbeëindiging met overhoekse muizetand, aandaken met muurvlechtingen en schouderstukken; linker travee van 1716 (?). Op tweede bouwlaag, natuurstenen muurkapel: rondboognis met schelpvulling in rechthoekige omlijsting van gecanneleerde ionische pilasters met verdwenen frontonbekroning, voorheen vermoedelijk met beeld van schutspatroon Sint-Sebastiaan. Eronder, spoor van dichtgemetselde tudorboogvormige muuropening.

Achtergevel. Twee linker traveeën: aangepaste rechthoekige bovenvensters verdiept in korfboogomlijsting met afzaat en lekdrempel; aflijnende overhoekse muizetand, dakvenster met tuitgeveltje en muurvlechtingen, voorzien van houten kloosterkozijn verdiept in analoge omlijsting. Haakse uitbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) van voormalige kapel (XVIIa?). Tuitgevel met muurvlechtingen en lelieankers; dichtgemetseld spitsboogvenster waarboven bakstenen wapenschild van de Sint-Sebastiaansgilde; recente garagepoort. Zijgevels afgelijnd met overhoekse muizetand. Recente rechter uitbouw.

  • DE POTTER F., RONSE E., BORRE P., Geschiedenis van het Sint-Sebastiaansgilde van Veurne, Gent. 1873.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Handboogstraat

Handboogstraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.