Bisschoppelijk College

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Karel Coggelaan
Locatie Karel Coggelaan 8, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bisschoppelijk College

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Bisschoppelijk College: hoofdvleugel, studiezaal en slaapzaal
gelegen te Karel Coggelaan 8 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

omvat de bescherming als monument Bisschoppelijk College: poort Sint-Niklaasabdij
gelegen te Karel Coggelaan 8 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 27-10-1992.

Beschrijving

Nummer 8. Bisschoppelijk College. Gesticht in 1851 als voortzetting van de vroegere Latijnsche Schoole. Complexe gebouwen gelegen op de gronden van de voormalige Sint-Niklaasabdij uit XVII cf. bewaard zogenaamd "Abdijpoortje" aan Abdijstraatzijde. Oorspronkelijke schoolgebouwen van circa 1867 thans vervangen door ruimer neogotisch complex met hoofdgebouw van 1891 naar ontwerp van architect D. De Nijs (Roeselare) en overige vleugels van respectievelijk 1891, 1899-begin XX, 1913- 1914 (kapel) en circa 1934 (architect J. Leper, Veurne). In de loop van de jaren 1950-1960, verdere uitbreidingen en in gebruikname van het voormalig Sint-Janshospitaal (Houtmarkt, nummer 15) met rechts nieuw schoolgebouw aan Houtmarktzijde. Nieuwe sporthal van 1977 op hoek van Houtmarkt met Karel Coggelaan (architect J. Plasman, Veurne).

Neogotische vleugels waarvan voornamelijk hoofdgebouw, uitziend op Karel Coggelaan, gekenmerkt door een overdimensionering van neogotische elementen.

Hoofdgebouw van negen traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (n // straat, leien) met houten dakkapellen en ijzeren vorstkam. Baksteenbouw boven arduinen sokkel met rechthoekige kelderopeningen; sierankers. Zogenaamd Brugse traveeën afwisselend hoger opgetrokken met getrapt dakvenster. Hoekrisalieten met gekanteelde borstwering. Kruis- en bolkozijnen van Euvillesteen; borstwering en boogvelden met traceerwerk. Zijtrapgevels. Geprofileerde schoorstenen. Recentere neogotische vleugels met aansluitende vormentaal.

Gevels aan het gekasseide en doodlopende Abdijstraatje, met verankerd XVII-muurgedeelte van het zogenaamd "Abdijpoortje" of rest van de voormalige Sint-Niklaasabdij. Korfboogpoort in afgeschuinde bakstenen omlijsting op natuurstenen neuten met ezelsoor. Bekronende wapenschilden, l; van abt Christiaan Drave (1573-1634) met jaartal 1623, r. van de abdij; ertussen, rondboognisje met beeld van Heilige Norbertus, schelpvulling, sluitsteen en imposten, ingeschreven in rechthoekige omlijsting van pilasters en hoofdgestel met frontonbekroning.

  • VAN DEN BERGHE F., Geschiedenis van de Latijnsche Schoole en van het Bisschoppelijk College te Veurne, Veurne, 1952.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Alle teksten

Aanvullende informatie

Aan de oostelijke muur van de speelplaats is een gedenkteken bevestigd. Het betreft een hardstenen aediculum met een witmarmeren gedenkplaat voor oud-leerlingen die tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen als militair of als burger. Het gedenkteken werd ontworpen door A. Vande Walle-Vanneste op vraag van de oud-leerlingenbond.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (02-05-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Karel Coggelaan

Karel Coggelaan (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.