erfgoedobject

Bisschoppelijk College

bouwkundig element
ID
16720
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16720

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nummer 8. Bisschoppelijk College. Gesticht in 1851 als voortzetting van de vroegere Latijnsche Schoole. Complexe gebouwen gelegen op de gronden van de voormalige Sint-Niklaasabdij uit XVII cf. bewaard zogenaamd "Abdijpoortje" aan Abdijstraatzijde. Oorspronkelijke schoolgebouwen van circa 1867 thans vervangen door ruimer neogotisch complex met hoofdgebouw van 1891 naar ontwerp van architect D. De Nijs (Roeselare) en overige vleugels van respectievelijk 1891, 1899-begin XX, 1913- 1914 (kapel) en circa 1934 (architect J. Leper, Veurne). In de loop van de jaren 1950-1960, verdere uitbreidingen en in gebruikname van het voormalig Sint-Janshospitaal (Houtmarkt, nummer 15) met rechts nieuw schoolgebouw aan Houtmarktzijde. Nieuwe sporthal van 1977 op hoek van Houtmarkt met Karel Coggelaan (architect J. Plasman, Veurne).

Neogotische vleugels waarvan voornamelijk hoofdgebouw, uitziend op Karel Coggelaan, gekenmerkt door een overdimensionering van neogotische elementen.

Hoofdgebouw van negen traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (n // straat, leien) met houten dakkapellen en ijzeren vorstkam. Baksteenbouw boven arduinen sokkel met rechthoekige kelderopeningen; sierankers. Zogenaamd Brugse traveeën afwisselend hoger opgetrokken met getrapt dakvenster. Hoekrisalieten met gekanteelde borstwering. Kruis- en bolkozijnen van Euvillesteen; borstwering en boogvelden met traceerwerk. Zijtrapgevels. Geprofileerde schoorstenen. Recentere neogotische vleugels met aansluitende vormentaal.

Gevels aan het gekasseide en doodlopende Abdijstraatje, met verankerd XVII-muurgedeelte van het zogenaamd "Abdijpoortje" of rest van de voormalige Sint-Niklaasabdij. Korfboogpoort in afgeschuinde bakstenen omlijsting op natuurstenen neuten met ezelsoor. Bekronende wapenschilden, l; van abt Christiaan Drave (1573-1634) met jaartal 1623, r. van de abdij; ertussen, rondboognisje met beeld van Heilige Norbertus, schelpvulling, sluitsteen en imposten, ingeschreven in rechthoekige omlijsting van pilasters en hoofdgestel met frontonbekroning.

  • VAN DEN BERGHE F., Geschiedenis van de Latijnsche Schoole en van het Bisschoppelijk College te Veurne, Veurne, 1952.


Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het college speelde een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Aan de oostelijke muur van de speelplaats is een gedenkteken bevestigd. Het betreft een hardstenen aediculum met een witmarmeren gedenkplaat voor oud-leerlingen die tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen als militair of als burger. Het gedenkteken werd ontworpen door A. Vande Walle-Vanneste op vraag van de oud-leerlingenbond.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bisschoppelijk College [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16720 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.