Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Noordstraat
Locatie Noordstraat 13-15, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Nummers 13, 15. In zijn huidige vorm, breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (flauwe helling, mechanische pannen) Tekening van toestand in 1914 verwijst naar oude XVII-kern aangegeven door bewaard laatrenaissance patroon van aediculanis, met XIX-gevelordonnantie. Na oorlogsbeschadiging wederopgebouwd naar ontwerp van architect A. Seys (Brugge) van 1923. Deels verankerde bakstenen lijstgevel gemarkeerd door aediculanis met schelpvulling op middenpenant van tweede bouwlaag: bewaard ornament of reconstructie van XVII-patroon cf. uitzicht voor beschadiging; recenter Heilig Hartbeeld. Voorts, imitatieve wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de regionale renaissancevormgeving toegepast op een XIX-gevelordonnantie. Houten kruis- en bolkozijnen verdiept in geprofileerde korfboogomlijsting met doorgetrokken afzaten, op bovenverdieping. Gootlijst op geprofileerde kraagstenen. Begane grond geïnterpreteerd overeenkomstig functie: twee winkelpuien onder rechte tandlijst.

  • A.R.A., inventaris 622, nummer 892.
  • S.A.V., nieuw archief, bundel B188-210, nummers 203-204.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordstraat

Noordstraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.