Gotisch stadhuis, Spaans Paviljoen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Ooststraat
Locatie Ooststraat 2, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gotisch stadhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Spaans Paviljoen

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beschrijving

Nummer 2. Voormalig stadhuis zogenaamd "Spaans Paviljoen". Gotisch hoekgebouw bij Grote Markt. Als stadhuis gebouwd in 1448-1452; uitgebreid circa 1530 met nieuwe vleugel aan Ooststraatzijde. Na 1586, diverse bestemmingen o.m. verblijfplaats van Spaans garnizoen cf. in voege gebleven benaming; thans Vredegerecht. Restauratiewerken in 1890 onder leiding van architect J. Vinck (Veurne), voornamelijk met betrekking tot jongere vleugel cf. onder meer jongere materialen van borstwering, kruiskozijnen, traceerwerk en trappenbordes.

Oudste vleugel met woontorenuitzicht; twee + één travee en drie bouwlagen onder schilddak (leien) met houten dakkapel. Rechthoekig bakstenen gebouw op natuurstenen sokkel met rechthoekige kelderopening; hoekstenen op begane grond. Horizontaal gemarkeerde verdieping door middel van kordons; rondboognisje met Mariabeeld op begane grond aan Ooststraatzijde. Borstwering met spitsboognissen en kleine hoektorens zonder bekroning. Houten kruiskozijnen verdiept in geprofileerde spitsen korfboogomlijstingen met drielobbig traceerwerk in het boogveld, afzaat en geprofileerde druiplijst met gestrekte uiteinden.

Jongere vleugel van circa 1530 met laatgotisch karakter uitgevoerd door metser-steenhouwer Ambrosius Roelants. Lijstgevel met enkelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (n // straat, leien); verhoogde begane grond onder puilijst: rechthoekige kelderopening en rondboogvormige doorsteek van het Paviljoenstraatje rechts. Baksteenbouw; muurankers met gekrulde spie. Gebruik van natuursteen voor sokkel, negblokken, kruiskozijnen en geajoureerde borstwering met spuwers. Verticale gevelmarkering door middel van zogenaamde Brugse traveeën met laat-gotisch traceerwerk in boogveld en op borstwering; geaccentueerde linker travee door middel van balkon met ijzeren leuning op geprofileerde sokkel van hardsteen. Rechthoekige deur verdiept in spitsboogomlijsting met traceerwerk in boogveld, onder kasselrijwapenschild; links, gesmeed ijzeren lichtarm met lantaarn (XIXd). Trappenbordes met ijzeren leuning. Vier getrapte dakkapellen. Hoge, geprofileerde schoorstenen met gotische inslag.

Interieur. Moerbalken met balksleutels voorzien van gotisch kraalprofiel op twee onderste verdiepingen van woontoren en beide verdiepingen van jongere vleugel. Voorts, neogotische mobilair uit XIX.

  • A.R.A., inventaris, 622, nummer 892.
  • DE POTTER F., RONSE E., BORRE P.,"Geschiedenis der stad en kastelnij van Veurne", 2 delen, gent, 1873-1875 I, pagina's 190-195.
  • DEVLIEHER L., Beeld van het kunstbezit. Inleiding tot een inventarisatie (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, I) Tielt-Den Haag, 1965, pagina 105.
  • PLETTINCK L., Furnes illustré, Veurne, (1898), pagina's 17-19.
  • VROMMAN F., Oude monumenten en gevels, te Veurne (West-Vlaanderen, II, 5, 1953, pagina 194.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ooststraat

Ooststraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.