Stadswoning met overwelfde doorgang

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Ooststraat
Locatie Ooststraat 26, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met winkelpui

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadswoning met overwelfde doorgang

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 26. Gebouwd eind XVII op stadseigendom van vervallen woonhuis, verkocht in 1688 met toelating aan de koper boven het Handboogstraatje te bouwen tot tegen de gevel van de links gelegen voormalige herberg zogenaamd "den papegaey", op voorwaarde "onder d'eerste stagie te laeten een passage daer een man te peerde can passeeren". Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gecementeerde en witbeschilderde lijstgevel, thans gedecapeerd (1978). XIX-gevelordonnantie met rechthoekige muuropeningen en rechts winkelpui, behalve bewaarde korfboogvormige doorsteek met tongewelf van het Handboogstraatje links op de begane grond. Dakkapel met tuitgeveltje. Aandaken, links gecementeerd en rechts afgewerkt met muurvlechtingen.

  • DALLE D., De overbouwing van het Handboogstraatje te Veurne (De Gidsenkring, XII, 3, 1974. pagina 24).

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ooststraat

Ooststraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.