erfgoedobject

Wezengesticht der Heilige Moeder Gods

bouwkundig element
ID: 16790   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16790

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig "Wezengesticht der Heilige Moeder Gods" volgens gevelsteen (nummer 17). Meisjeswezenhuis gesticht door juffrouw Catharina de Geest in 1675 in haar woning in de Pannestraat, onder leiding van en toezicht van de stadsoverheid. Na tijdelijke afschaffing (1806-1825) heropgericht en onder het beheer van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen gesteld. Vanaf 1830 bestuurd door de zusters Annonciaden; voornamelijk toewijding aan het herbergen en onderwijs van arme wezen. De huidige gebouwen uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw omvatten oorspronkelijk een schoolgebouw (nummers 9-15), een kapel (links van nummer 15), en een woning van de zusters (nummer 17); zijn thans ongesplitst in afzonderlijke burgerhuizen.

Nummers 9-15. Voormalig schoolgebouw, thans opgesplitst in rijhuizen van het enkelhuistype van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen), uit de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw. Sobere lijstgevels met getoogde muuropeningen naast recentere rechthoekige

Nummer 15 (ernaast links). Voormalige kapel van 1841. Eénbeukig gebouw onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). Neoclassicistische puntgevel uitziend op straat. Aflijnende pilasters op hoge sokkel met Toscaans kapiteel; entablement onderbroken door groot oculus en bekroond met gebroken driehoekig fronton. Oorspronkelijk centrale rondboogdeur ingeschreven in herhaalde soortgelijke omlijsting als gevel; later gewijzigd tot venster.

Nummer 17. Vermoedelijk voormalige woning der zusters en zetel van het bestuur. Neogotisch gebouw gedateerd 1904 door middel van gevelsteen met vermeld opschrift. Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) met houten dakkapelletje links. Gele baksteenbouw met gebruik van hardsteen voor klooster-, bolkozijnen en doorgetrokken lekdrempels. Sierankers. Bovenverdieping gemarkeerd door spitsboognis met Mariabeeld onder baldakijn. Verdiepte tudor- en spitsboogvormige vensteromlijstingen voorzien van uitgewerkte boogvelden met respectievelijk gekoppelde en afzonderlijke drielobtracering, bekroond met driepas bij de twee getrapte dakvensters. Tudorboogdeur. Gevel afgelijnd met rechte muizentand.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, inventaris 622, nummer 890.
  • DE POTTER F., RONSE E., BORRE P., Geschiedenis der stad en kastelnij van Veurne, Gent, 1873-1875, II, p. 151-155.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs : Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Wezengesticht der Heilige Moeder Gods [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16790 (Geraadpleegd op 27-05-2019)