erfgoedobject

Wezengesticht der Heilige Moeder Gods

bouwkundig element
ID
16790
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16790

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wezengesticht der Heilige Moeder Gods
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadskern Veurne
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kapel van 1841
  Deze vaststelling was geldig van tot

 • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Neogotisch klooster uit 1904
  Deze vaststelling was geldig van tot

 • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schoolhuis
  Deze vaststelling was geldig van tot

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wezengesticht der Heilige Moeder Gods
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalig "Wezengesticht der Heilige Moeder Gods" volgens gevelsteen (nummer 17). Meisjeswezenhuis gesticht door juffrouw Catharina de Geest in 1675 in haar woning in de Pannestraat, onder leiding van en toezicht van de stadsoverheid. Na tijdelijke afschaffing (1806-1825) heropgericht en onder het beheer van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen gesteld. Vanaf 1830 bestuurd door de zusters Annonciaden; voornamelijk toewijding aan het herbergen en onderwijs van arme wezen. De huidige gebouwen uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw omvatten oorspronkelijk een schoolgebouw (nummers 9-15), een kapel (links van nummer 15), en een woning van de zusters (nummer 17); zijn thans ongesplitst in afzonderlijke burgerhuizen.

Nummers 9-15. Voormalig schoolgebouw, thans opgesplitst in rijhuizen van het enkelhuistype van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen), uit de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw. Sobere lijstgevels met getoogde muuropeningen naast recentere rechthoekige.

Nummer 17 (rechts). Voormalige kapel van 1841. Eénbeukig gebouw onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). Neoclassicistische puntgevel uitziend op straat. Aflijnende pilasters op hoge sokkel met Toscaans kapiteel; entablement onderbroken door groot oculus en bekroond met gebroken driehoekig fronton. Oorspronkelijk centrale rondboogdeur ingeschreven in herhaalde soortgelijke omlijsting als gevel; later gewijzigd tot venster.

Nummer 17 (links). Vermoedelijk voormalige woning der zusters en zetel van het bestuur. Neogotisch gebouw gedateerd 1904 door middel van gevelsteen met vermeld opschrift. Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) met houten dakkapelletje links. Gele baksteenbouw met gebruik van hardsteen voor klooster-, bolkozijnen en doorgetrokken lekdrempels. Sierankers. Bovenverdieping gemarkeerd door spitsboognis met Mariabeeld onder baldakijn. Verdiepte tudor- en spitsboogvormige vensteromlijstingen voorzien van uitgewerkte boogvelden met respectievelijk gekoppelde en afzonderlijke drielobtracering, bekroond met driepas bij de twee getrapte dakvensters. Tudorboogdeur. Gevel afgelijnd met rechte muizentand.

 • Algemeen Rijksarchief Brussel, inventaris 622, nummer 890.
 • DE POTTER F., RONSE E. & BORRE P. 1873-1875: Geschiedenis der stad en kastelnij van Veurne, Gent, II, 151-155.

Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De voormalige woning der zusters en zetel van het bestuur uit 1904, die zich links van de voormalige kapel bevond, werd gesloopt en vervangen door een nieuwbouwcomplex. In dit complex werd ook de neoclassicistische gevel van de kapel geïntegreerd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Is deel van
  Pannestraat

 • Is deel van
  Stadskern Veurne


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wezengesticht der Heilige Moeder Gods [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16790 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.