Wezengesticht der Heilige Moeder Gods

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Pannestraat
Locatie Pannestraat 9-17, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wezengesticht der Heilige Moeder Gods

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beschrijving

Nummers 9-17. Voormalig "Wezengesticht der Heilige Moeder Gods" volgens gevelsteen (nummer 17). Meisjeswezenhuis gesticht door juffrouw Catharina de Geest in 1675 in haar woning in de Pannestraat, onder leiding van en toezicht van de stadsoverheid. Na tijdelijke afschaffing (1806-1825) wederopgericht en onder het beheer van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen gesteld. Vanaf 1830 bestuurd door de zusters Annonciaden; voornamelijk toewijding aan het herbergen en onderwijs van arme wezen. De huidige gebouwen uit XIX en XXa omvatten oorspronkelijk een schoolgebouw (nummers 9-15), een kapel (links van nummer 15), en een woning van de zusters (nummer 17); zijn thans ongesplitst in afzonderlijke burgerhuizen.

Nummers 9-15. Voormalig schoolgebouw, thans opgesplitst in rijhuizen van het enkelhuistype van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (n // straat, pannen), uit XIX. Verankerde baksteenbouw. Sobere lijstgevels met getoogde muuropeningen naast recentere rechthoekige

Nummer 15 (ernaast links). Voormalige kapel van 1841. Eenbeukig gebouw onder zadeldak (n ⊥ straat, pannen). Neoclassicistische puntgevel uitziend op straat. Aflijnende pilasters op hoge sokkel met Toscaans kapiteel; entablement onderbroken door groot oculus en bekroond met gebroken driehoekig fronton. Oorspronkelijk centrale rondboogdeur ingeschreven in herhaalde soortgelijke omlijsting als gevel; later gewijzigd tot venster.

Nummer 17. Vermoedelijk voormalige woning der zusters en zetel van het bestuur. Neogotisch gebouw gedateerd 1904 door middel van gevelsteen met vermeld opschrift. Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen) met houten dakkapelletje links. Gele baksteenbouw met gebruik van hardsteen voor klooster-, bolkozijnen en doorgetrokken lekdrempels. Sierankers. Bovenverdieping gemarkeerd door spitsboognis met Mariabeeld onder baldakijn. Verdiepte tudor- en spitsboogvormige vensteromlijstingen voorzien van uitgewerkte boogvelden met respectievelijk gekoppelde en afzonderlijke drielobtracering, bekroond met driepas bij de twee getrapte dakvensters. Tudorboogdeur. Gevel afgelijnd met rechte muizetand.

  • A.R.A., inventaris 622, nummer 890.
  • DE POTTER F., RONSE E., BORRE P., Geschiedenis der stad en kastelnij van Veurne, Gent, 1873-1875, II, pagina's 151-155.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pannestraat

Pannestraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.