Herenhuis en opslagplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Pannestraat
Locatie Pannestraat 19, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Herenhuis en opslagplaats

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis met voormalig magazijn aan de Astridlaan.

Historiek

Onderzoek in het kadasterarchief en het stadsarchief bracht de volgende gegevens aan het licht. Primitief kadaster (1835): een volume ongeveer gelijk aan het huidige staat afgebeeld aan de Pannestraat; Van Houtte Francois, landbouwer, is eigenaar van het "huis en plaats".

1846: een stuk van de vroegere stadsomwalling wordt publiek verkocht door de stad aan dhr. Maillaert Hector, hypotheek bewaarder; grenswijziging met het openbaar domein i.e. de huidige Astridlaan; het kadaster meldt "reconstruction totale". In dit jaar wordt in ieder geval het gebouw aan de Astridlaan opgetrokken en wordt het huidige 19de-eeuws volume opgetrokken, cf. bouwaanvraag bewaard in het stadsarchief. De gevel is nagenoeg identiek bewaard gebleven als op het plan; op het plan zijn echter rechthoekige muuropeningen voorzien, terwijl ze in een getoogde vorm werden uitgevoerd.

1851: de eigenaar is nog steeds dhr. Hector Maillaert; het perceel wordt opgedeeld in twee percelen met huis met erf enerzijds en het magazijn aan de Astridlaan anderzijds. Men vermeldt eveneens "une nouvelle construction". Deze is echter op de schetsen niet afleesbaar. 1896: het huis aan de Pannestraat en het magazijn aan de Astridlaan worden opnieuw samengevoegd tot één eigendom; Gewy Goudart, advocaat, was toen eigenaar van het "huis en erf".

Beschrijving

19de-eeuws (1846) herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat). Gele baksteenbouw boven een vernieuwde arduinen plint. Uitgewerkte sierankers. Getoogde muuropeningen; arduinen onderdorpels. Verzorgd schrijnwerk: kruisramen met geprofileerde tussendorpel naar 19de-eeuws model; luiken op de begane grond. Bewaarde vleugeldeur met gesmeed ijzeren hangbel rechts ervan: twee deels beglaasde paneeldeuren voorzien van een gestileerd houten hekje met beschilderd rankwerk en hoofdje; tweedelig bovenlicht met stervormige houten tracering. Houten gootlijst op klossen.

Eenvoudige achtergevel. Vleugeldeur: twee deels beglaasde (gekleurd glas) paneeldeuren; analoog stervormig bovenlicht als voordeur.

Achteraan in de tuin, voormalig magazijn, daterend van 1846, gebouwd op het in hetzelfde jaar aangekochte perceel. Anno 2004 gebruikt als bergplaats. Gebouw van twee bouwlagen aan tuinzijde en naar de Astridlaan afhellend tot één bouwlaag onder lessenaarsdak. Verankerde gele baksteenbouw. Rechthoekige muuropeningen onder bakstenen strek. Behouden 19de-eeuwse kruisramen (schuiframen) met kleine roedeverdeling. Kozijndeur voorzien van bovenlicht met kleine roedeverdeling. Eenvoudige gevel aan Astridlaan zijde, doorbroken door twee recente garage poorten.

  • Kadasterarchief Brugge, Mutatieschetsen Veurne, 1ste Afdeling, sectie A.
  • Stadsarchief Veurne, Modern Archief, bundel 503/2.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DW002326, Panden uit de 19de en begin 20ste eeuw

Auteurs: Huys, Martine

Datum tekst: 2004

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pannestraat

Pannestraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.