erfgoedobject

Abdijhoeve 't Groot Westhof

bouwkundig element
ID
16808
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16808

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd " 't Groot Westhof". Hoeve als dusdanig reeds vermeld in de loop van de 17de eeuw. Voorheen klooster van norbertinessen afhankelijk van de Veurnse Sint-Niklaasabdij en zogenaamd "Hof der Vrouwen"; ingericht tot hoeve na afschaffing van het klooster waarvan de bezittingen eigendom werden van vermelde abdij.

Huidig uitzicht. Kort na Eerste Wereldoorlog wederopgebouwde hoeve midden bewaarde omwalling. Lage, losse bestanddelen van baksteen onder zadeldaken (mechanische pannen) rondom begraasd, groot erf met bakstenen looppad en stoepen; ten noorden, boerenhuis met voortuintje en deels ommuurde moestuin rechts; ten westen, stalgebouwen, schuur en wagenhuis U-vormig gegroepeerd rondom ommuurde vaalt; ten zuidwesten, sporen van opgravingswerken naar vermeld klooster. Lange onverharde erfoprit met bakstenen hekpijlers aan erfzijde.

Wederopbouwarchitectuur aansluitend bij de traditionele regionale hoevebouw zie algemeen volume en opstelling van hoevegebouwen grosso modo onvereenstemmend met Ferrariskaart (1771-1778); verwerking van plaatselijke elementen als opkamer van boerenhuis, zijgevels met aandak, top- en schouderstukken en muurvlechtingen, dakvensters met tuitgeveltje (stalgebouwen), houtwerk met deels bewaarde roedeverdeling en luiken (boerenhuis).

Kleine stal (ten noorden) met oudere muurgedeelten en hoeksteunberen.


Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Op basis van gegevens uit het Provinciaal Archief West-Vlaanderen kan het ontwerp toegewezen worden aan Camille Van Elslande.

  • DEGRAEVE M. 2011: Camille Van Elslande op alle fronten. Modern architecturaal denken in een traditionele context, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Abdijhoeve 't Groot Westhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16808 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Veurne

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.