Burgerhuis gedateerd 1766

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Sint-Walburgapark
Locatie Sint-Walburgapark 4, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis gedateerd 1766 en toegangspoort

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nr. 4. Burgerhuis met voortuin; begroende tuinmuur met tudorboogdeur. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder licht gebogen zadeldak (n // park, pannen) met kort overstekende dakrand op houten consooltjes en hanggoot, gedateerd 1766 d.m.v. muurankers. XIX- en XX-gevelaanpassingen vlg. o.m. sporen van verbouwing boven strekse latei van benedenvensters, vermoedelijk oorspronkelijk verdiept in korfboogomlijsting (?). Verankerde bakstenen lijstgevel. Rechth. vensters met afzaat; houten kruiskozijnen met kleine roedenverdeling. Persiennes op begane grond. Rechth. deur met accoladeboogvormige tussendorpel en waaiervormig bovenlicht. Twee dakkapellen (zadeldak) met tuitgeveltje; houten bolkozijn verdiept in korfboogomlijsting. Aandaken met muurvlechtingen en schouderstukken. Geprofileerde schoorstenen met pilastertjes.

R., recentere bijbouwen uit XX als imitatieve aanhangsels van het hoofdgebouw.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Walburgapark

Sint-Walburgapark (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.