erfgoedobject

Bejaardenwoningen van 1951

bouwkundig element
ID
16827
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16827

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bouwgeschiedenis en situering

In 1951 bouwde de sociale huisvestingsmaatschappij Naamloze Maatschappij voor Goedkope Woningen van Veurne (sinds 1976 Veurnse Bouwmaatschappij) elf bejaardenwoningen en een gemeenschapslokaal ter uitbreiding van haar bestaande wijk aan de Zannekinlaan en ter vervanging van de laatst overgebleven oorlogsbarakken uit de jaren twintig. Het ontwerp was van architect Ferdinand Rossey en de uitvoering was in handen van Boncquet uit Ichtegem (metselwerk), Huyghe uit Houtem (schrijnwerk) en Nyst-Reyckler uit Kortrijk (tegelvloer). In 1985 werd de wijk gerenoveerd.

Typering en beschrijving

Dit typisch naoorlogs hof met bejaardenwoningen bestaat uit een L-vormig gebouwenensemble rondom een beboomde en laag ommuurde tuin. De gespiegelde enkelhuizen van drie traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (mechanische pannen) zijn opgetrokken in een traditionele, regionale architectuur van gele bakstenen lijstgevels op een plint van rode baksteen. Een rondboogvormig hoekdakvenster wordt bekroond met een tuitgeveltje. Voor het overige rechthoekige vensters met strekse latei en afzaat, en getoogde deuren. Het traditionele, witgeschilderde schrijnwerk (beluikte houten kruiskozijnen met kleine roedeverdeling, vierdelige deurbovenlichten en vensterluiken) werd verwijderd bij de renovatie in 1985.

Evaluatie

Architecturale en stedenbouwkundige waarde als representatief voorbeeld van de naoorlogse hoven met bejaardenwoningen. Bepalende erfgoedelementen zijn de inplanting (rond een groenzone) en de architectuur (homogeniteit, schaal, silhouet, muuropeningen en materialiteit).

  • Stadsarchief Veurne, bouwaanvraag 2414.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3390, Veurne, Zannekinlaan.
  • DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
  • Huisvesting, 1950, 2, 46; 7, 47.
  • S.N. s.d. (2000): Tachtig jaar sociale woningbouw in de Westhoek. 1920-2000. Veurnse Bouwmaatschappij, s.l. (Veurne), 10.

Bron     : -
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi, Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bejaardenwoningen van 1951 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16827 (Geraadpleegd op 16-06-2021)