Classicistisch herenhuis met koetshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Arrondissementscommisariaat
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Zwarte Nonnenstraat
Locatie Zwarte Nonnenstraat 8, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arrondissementscommissariaat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Classicistisch herenhuis
gelegen te Zwarte Nonnenstraat 8 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 27-10-1992.

omvat de bescherming als monument Classicistisch herenhuis: koetshuis, erekoer, omheiningsmuur en hek
gelegen te Zwarte Nonnenstraat 8 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beschrijving

Nummer 8. Arrondissementscommissariaat Veurne-Diksmuide. Classicistisch herenhuis met twee jongere zijvleugels gegroepeerd rondom gekasseide rechthoekige binnenkoer met muur en gietijzeren hek aan straatzijde. Ommuurde achtertuin.

Hoofdgebouw. Dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (n // straat, leien), uit XVIII d. Verankerde, gele baksteenbouw. Evenwichtige lijstgevel op sokkel gemarkeerd door licht uitspringend middenrisaliet van drie traveeën met attiek en frontonbekroning. Rechthoekige muuropeningen onder strekse latei; kleinere attiekvensters in vlakke omlijsting. Eenvoudig hoofdgestel met gelede architraaf, onversierd fries en kroonlijst. Vermoedelijk recenter houtwerk: kruisramen met kleine roedenverdeling; persiennes (XVIIId?). Analoge achtergevel op gecementeerde sokkel; enkel twee vensters bewaren nog kleine roedenverdeling.

Linker vleugel. L-vormig voorgebouw met straatgevel van vier traveeën en één bouwlaag onder pseudo-mansardedak (kunstleien), naar ontwerp van architect Cambier (?) (Brussel) van 1869. Baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor plint, geprofileerde kroonlijst en geriemde omlijstingen met lekdrempel op gegroefde consoles van de rechthoekige muuropeningen. Vier houten dakkapellen met voluten en frontonbekroning. Rechts, vermelde aansluitende muur met hek, eveneens van 1869.

Rechter vleugel. Recente haakse bijbouw van twee bouwlagen onder zadeldak, ter vervanging van in 1973 gesloopte vleugel uit XVIII B.

  • S.A.V., modern archief, bundel 523.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

maakt deel uit van Zwarte Nonnenstraat

Zwarte Nonnenstraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.