Arbeiderswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Vinkem
Straat Kwadestraat
Locatie Kwadestraat 1-3, 7-15, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wulveringem

Deze bescherming is geldig sinds 28-01-1994.

Beschrijving

Nr. 1-15. Schuin t .o.v. rooilijn inspringende lintbebouwing uitgezonderd alleenstaand nr. 1, ten W. van de dorpskom van Wulveringem en er visueel bijhorend. Voortuintjes bij nr. 1, 3, 5.

Eenvoudige lijstgevels uit XIX en XXa, uitgezonderd nr. 3 met vermoedelijke XVIIId-kern. Arbeiders- en kleine burgerhuizen met één à twee bouwl. (nr. 13) van twee of meerdere trav. onder pannen zadeldaken; nr. 9 en 11 onder mansardedak met dakkapellen. Verankerde baksteenbouw; beschilderd bij nr. 13, 15; beschilderde gevelcementering met schijnvoegen bij nr. 9, 11. Rechth. naast getoogde muuropeningen. Kozijnconstructies: nr. 3, en rechth. zoldervenster met kleine roedenverdeling in r.zijpuntgevel van nr. 1. Luiken: nr. 1, 3, 13, 15. Resp. rechth. en getoogde koetspoort bij nr. 7 en 11.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kwadestraat (Vinkem)

Kwadestraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.