erfgoedobject

Arbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
16889
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16889

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Arbeiderswoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wulveringem
    Deze bescherming is geldig sinds 28-01-1994

Beschrijving

Schuin ten opzichte van rooilijn inspringende lintbebouwing uitgezonderd alleenstaand nummer 1, ten westen van de dorpskom van Wulveringem en er visueel bijhorend. Voortuintjes bij nummer 1, 3, 5.

Eenvoudige lijstgevels uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw, uitgezonderd nummer 3 met vermoedelijke kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Arbeiders- en kleine burgerhuizen met één à twee bouwlagen (nummer 13) van twee of meerdere traveeën onder pannen zadeldaken; nummer 9 en 11 onder mansardedak met dakkapellen. Verankerde baksteenbouw; beschilderd bij nummer 13, 15; beschilderde gevelcementering met schijnvoegen bij nummer 9, 11. Rechthoekige naast getoogde muuropeningen. Kozijnconstructies: nummer 3, en rechthoekig zoldervenster met kleine roedeverdeling in rechter zijpuntgevel van nummer 1. Luiken: nummer 1, 3, 13, 15. Respectievelijk rechthoekige en getoogde koetspoort bij nummer 7 en 11.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16889 (Geraadpleegd op 16-05-2021)