erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
16893
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16893
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse pannen) rondom verhard erf. Ten westen, met populieren afgezoomde straatzijde; vaalt achter de stalling. Ten zuidoosten: rest van omwalling en met bomen omzoomde weide misschien verwijzend naar ligging van thans verdwenen hoevegebouwen, zie sporen van gedempte omwalling en Ferrariskaart.

Ten noorden, boerenhuis met vermoedelijk oorspronkelijk twee, thans een opkamertravee links + vier traveeën onder onderbroken zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); hogere nok bij opkamer; hanggoot. Oude 18de-eeuwse (?) kern aangegeven door opkamergedeelte (bouwnaad); bakstenen kroonlijst, r.aandak met muurvlechtingen en kleine schouderstukken, spoor van verdwenen aandak links. Rechts jonger gedeelte uit de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw. Sporen van witkalking bij de opkamer waaronder rechthoekige kelderopening. Aangepaste rechthoekige muuropeningen.

Ten westen en ten zuiden, aangepaste 19de-eeuwse stal (respectievelijk nok loodrecht op en nok parallel aan het boerenhuis). Verankerde baksteenbouw.

Ten oosten, 19de-eeuwse dwarsschuur (nok parallel aan het boerenhuis) met horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeling. Bakstenen zijpuntgevels met zonvormig uilengat; verweerde gevelsteen met onduidelijk opschrift, in rechter zijgevel.

Ten zuiden, loods uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw. Alleenstaand bakhuis achter het boerenhuis.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16893 (Geraadpleegd op 15-06-2021)