Hoeve 't Kapelhof met wegkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Vinkem
Straat Zomerweg
Locatie Zomerweg 4, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapelhof, hoeve met kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve 't Kapelhof: boerenwoning
gelegen te Zomerweg 4 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 28-01-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Vinkem

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-2011.

Beschrijving

Nr. 4. Z.g. .Kapelhof". Nog deels omwalde hoeve met lage losse bestanddelen onder pannen zadeldaken rondom grotendeels onverhard erf met twee laag ommuurde vaalten. Moestuintje voor het boerenhuis. Resten van omwalling ten O. en ten W.; op Ferrariskaart (1771-1778), ook omwalling rondom het boerenhuis. Boomgaard ten O. Erfoprit met bakstenen hekpijlers. Bakstenen wegkapelletje onder zadeldak (pannen), met neogotische inslag; opschrift .1947. Kapelhof. O.L.V. van Troost B.V.O." in accoladeboogomlijsting van getoogde deur.

Ten N., merkwaardig boerenhuis met drie trav. + twee r.opkamertrav. onder doorlopend en kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen); deels mank wegens uitbouw van achtergevel; hanggoot. Verankerde baksteenbouw; witgekalkte erfgevel boven gepikte plint. Oude XVII (?)-kern aangegeven door bewaarde deurtrav. van erfgevel, verdiepte en geprofileerde korfboogomlijsting van getraliede kelderopening onder de opkamer resp. in erf- en achtergevel, verdiepte steekboogomlijsting met geprofileerd beloop op afzaat van voorts aangepast opkamervenster in achtergevel; binnenin, verdiepte bakstenen spitsboogomlijsting van opkamerdeur, en herbruikte (?) XVII-huisbalk met rijk versierde balksloffen in de keuken. Korfboogdeur met vierdelig bovenlicht verdiept in spitsboogomlijsting; druiplijst met gestrekte uiteinden; kleine spitsboognis met witgekalkt Mariabeeld in het boogveld. R., korfboognisje met geprofileerd beloop op afzaat. Rechth. vensters (XIX); sporen van oorspronkelijke korfboogomlijsting boven twee l.vensters. Beluikte houten kruiskozijnen l.; bolkozijnen bij de opkamer.

Achtergevel: r.uitbouw (slaapkamers); rechth. muuropeningen o.m. twee beluikte houten bolkozijnen met schuiframen en kleine roedenverdeling. R.zijpuntgevel: rechth. zoldervenster met beluikt kozijn. L.zijpuntgevel: twee soortgelijke zoldervenstertjes.

L., lager aanbouwsel (keuken) van twee trav., uit XIX (?). Witgekalkte erfgevel op gepikte plint. Rechth. muuropeningen met kozijn o.m. beluikt l.drielicht. Achtergevel: ouder houten kruiskozijn met schuiframen, kleine roedenverdeling en luiken; l.laadluik. Recent l.aanbouwsel.

Interieur (cf. ook supra). In het z.g. .binnenhuis", geprofileerde balksloffen en houten XIX-schoorsteenmantel. L.g. ook in de keuken.

Ten W., stalvleugel van vier trav. onder overstekend zadeldak (n boerenhuis, Vlaamse pannen) met laadluik; jaarsteen 1832 in l.zijpuntgevel met radvormig uilengat. Verankerde baksteenbouw; oudere onderbouw. Getoogde deuren. Gewijzigde rechth. vensters. Iets lager l.aanbouwsel van twee trav.; zelfde muuropeningen.

Ten 0., alleenstaande paardestal (n boerenhuis) uit XIX . Uilengat in zij puntgevels.

Ten N., haaks tegen stalvleugel: dwarsschuur onder overstekend zadeldak (n // boerenhuis, Vlaamse pannen) op houten modillons, met oude XVIII (?)-kern. Deels versteend stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeling. Rechth. schuurpoort onder luifel.

Ten 0., alleenstaand XIX-bakhuis r. van het boerenhuis. Ten Z., recentere loods. VIÉRIN J., Over de landelijke woning aan de Vlaamse kust. Kenteekens der Bouwwijze van de Streek, Brussel, 1921, fig. 33.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.