erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
16901
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16901

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse lage bestanddelen onder pannen zadeldaken rondom verhard erf. Ten oosten, rest van omwalling.

Ten noorden, boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type; links een opkamertravee + vier traveeën + twee staltraveeën onder doorlopend en overstekend zadeldak (mechanische pannen) met hanggoot, van 181(?)3 volgens jaarsteen in linker zijpuntgevel. Verankerde baksteenbouw. Twee rechthoekige kelderopeningen met beluikt kozijn verdiept in getoogde omlijsting. Rechthoekige muuropeningen met kozijn; houten bolkozijn bij opkamer; luiken. Opkamergedeelte: kleine rondboognis met Mariabeeld. Vernieuwde muurgedeelten bij vier middentraveeën.

Kleine bakstenen stal (nok loodrecht op het boerenhuis) achter het boerenhuis. Ten westen, dwarsschuur met stalgedeelte onder overstekend zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, pannen) op houten modillons; jaartal 1701 (?), in kerfsneetechniek op krukgebint volgens bewoners. Versteend stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeling.

Alleenstaand bakhuis achter het boerenhuis. Tabaksast (nok loodrecht op het boerenhuis) uit het vierde kwart van de 19de eeuw, gelegen in het verlengde van de dwarsschuur.

In het midden van het erf, voormalige rosmolen thans garage. Vierzijdig gebouwtje onder tentdak (Vlaamse pannen). Circa 1896 gebouwd door Petrus Dewaele en in werking gebleven tot circa 1928. Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeting. Grotendeels verdwenen binnenwerk; een molensteen ligt ingemetseld in een voetpad.

  • DEVLIEGHER L., Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek, in Biekorf, LXXVI, 1975-1976, P. 354-355.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16901 (Geraadpleegd op 15-06-2021)