Klooster der Zwarte Zusters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Zwarte Nonnenstraat
Locatie Zwarte Nonnenstraat 28, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Klooster der Zwarte Zusters

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster der Zwarte Zusters

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beschrijving

Nummer 28. Klooster der Zwarte Zusters. Begin XVI, vestiging van het klooster alhier; vergroot in 1521 en 1523 respectievelijk door aankoop van verschillende huizen en stadsgrond zogenaamd "Ouden Zak". Tot circa 1688, toewijding aan verzorging van zieken, krankzinnigen en weeskinderen; sedert 1640, ook meisjesschool. 1724: wederopbouw van kloosterkapel. 1797: afschaffing van het klooster. 1815: zusters opnieuw verenigd. 1823: oude kloostergebouwen opnieuw betrokken. Thans, toewijding aan bejaardenverzorging cf. nieuwe bouw van zogenaamd "Tehuis Maria Troost. aan Daniël De Haenelaan-zijde (nummer 1).

Herstelde kloosterkapel van 1724 ten zuiden van en aanleunend bij wederopgebouwd klooster naar ontwerp van architect H. Lepoudre (Veurne) van 1921 cf. jaarankers in straatgevel; tuinmuren links en rechts aan straatzijde.

Kloostergebouw op rechthoekig grondplan rondom kloosterpand uitziend op binnenkoertje. Baksteenbouw; straatgevel met natuurstenen sokkel. Twee bouwlagen onder zadeldaken (mechanische pannen), behalve kloosterpand van één bouwlaag

Straatgevels: linker lijstgevel via knik overgaand in trapgevel van haakse noordelijke zijvleugel. Imitatieve variante op de regionale Vlaamse-renaissance-architectuur cf. ontleende patronen: rechthoekige muuropeningen verdiept in geprofileerde korfboogomlijsting op afzaat, gootlijst op kraagstenen, dakvensters met inzwenkende belijning, top-, schouder- en haakse vleugelstukken, geprofileerde schoorstenen met pilastertjes. Houtwerk aansluitend bij traditonele kozijnconstructie cf. houten kruiskozijnen met kleine roedenverdeling op de bovenverdieping. Andere vleugels en kloosterpand in aansluitende bouwtrant.

Kapel. Eenbeukig gebouw van vier traveeën met rechte sluiting. Baksteenbouw. Zadeldak (n ⊥ straat, leien) met achtzijdig, opengewerkt lantaarntorentje.

Straatzijde. Tuitgevel met muurvlechtingen; jaarstenen 1724. Hardstenen sokkel verrijkt met voluten links en rechts van de deur. Korfboogdeur in geblokte en geprofileerde omlijsting tussen geblokte pilasters; gebogen druiplijst met gestrekte uiteinden en pseudo-siervazen van natuursteen (jaren 1920). Erboven, drie beeldnissen (van links naar rechts: Heilige Augustinus, Heilig Hart, Heilige Monica) ingeschreven in geblokte rondboogomlijsting met imposten, kwartholbeloop en afzaat (jaren 1920). Oculus in de geveltop.

Zuidelijke gevel: geprofileerde bakstenen kroonlijst, getoogde vensters in vlakke omlijsting met oren. W.tuitgevel met muurvlechtingen.

Witbepleisterd kapelinterieur met tongewelf. Mobilair: kapel: XVII (?)-schilderij "De doornkroning van Christus"; altaar met XVIII-tabernakel.

  • S.A.V., nieuw archief, bundel B71-150, nummer 93.
  • DE POTTER F., RONSE E., BORRE P., Geschiedenis der stad en kastelnij van Veurne, Gent, 1873-1875, II, pagina's 83-89.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

maakt deel uit van Zwarte Nonnenstraat

Zwarte Nonnenstraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.