Polderhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Walem
Straat Battenbroek
Locatie Battenbroek 20, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mechelen extra muros (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen extra muros (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Polderhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als erfgoedlandschap Erfgoedlandschap Zennegat-Battenbroek

Deze aanduiding is geldig sinds 25-02-2011.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Zennegat - Battenbroek: fase 5

Deze bescherming is geldig sinds 18-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bestaande uit een woonstalhuis met schuur ten westen, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen).

Witgekalkt woonstalhuis van zeven traveeën op gepikte plint; rechthoekige, deels aangepaste muuropeningen en klimmende dakvensters.

Meermaals aangepaste langsschuur (onder meer verlengd circa 1896, zie bouwnaden) van zes traveeën; twee linkertraveeën met ruitvormige muuropeningen; overigens rechthoekige met betonnen latei.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Mechelen/Walem, 1896/1.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Battenbroek

Battenbroek (Mechelen)

maakt deel uit van Zennegat - Battenbroek

Heffen, Mechelen, Walem (Mechelen), Rumst (Rumst), Heindonk (Willebroek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.