erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
16926
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16926

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevegebouwen
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve ingeplant ten zuidoosten van de dorpskom, op kruispunt met Roesdammestraat en ten noordoosten van de spoorweg Gent-Adinkerke. Losse bakstenen bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom onverhard erf met vaalt; bakstenen paden; ten noordoosten, laag ommuurde stoep met hek voor het boerenhuis; muurtje als erfafscheiding tegen linker zijgevel van het boerenhuis. Ten noordoosten, boomgaard en sporen van gedempte omwalling. Ten zuiden, hoge bomenrij. Ten zuidoosten, onverharde erfoprit.

Ten noordwesten, boerenhuis van twee opkwamertraveeën links + zes traveeën onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen) met hanggoot, vermoedelijk in kern opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw volgens aandak links afgewerkt met muurvlechtingen; grotendeels 19de-eeuws uitzicht; waarschijnlijk verlengd met drie traveeën rechts volgens bouwnaad. Twee getoogde kelderopeningen onder de opkamer. Rechthoekige muuropeningen met strekse latei en 19de-eeuws houtwerk: beluikte houten bolkozijnen met schuiframen en geprofileerde wisseldorpel; paneeldeur met bovenlicht. Meer gesloten achtergevel met soortgelijke muuropeningen. Linker zijgevel met vermeld aandak en twee beluikte rechthoekige zoldervensters met kozijn.

Ten zuidoosten, stalvleugel onder kort overstekend zadeldak (nok parallel aan het boerenhuis, mechanische pannen) met twee laadvensters, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Ten noordoosten, stalgebouw uit de 20ste eeuw (nok loodrecht op het boerenhuis).

Ten zuidwesten, vrij monumentale dwarsschuur onder zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, golfplaten), in kern opklimmend tot 17de-18de eeuw (?). Verankerde baksteenbouw. Rechthoekige schuurpoorten, onder luifel bij erfgevel. Linker zijgevel met aandak en muurvlechtingen; vermoedelijk verdwenen schouderstukken bij vernieuwing van lange gevels volgens bouwnaden; gestut door middel van drie steunberen: hoge centrale steunbeer met versnijdingen tussen twee lage schuin oplopende steunberen; asemgaten en uilengat. Rechter zijgevel met muurvlechtingen en spoor van rechter schouderstuk; radvormig uilengat en asemgaten. Krukgebint van vijf traveeën.

Rechts, laag aanbouwsel onder aanleunend lessenaarsdak. Lange wand met horizontale plankenbeschieting.


Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Er gebeurden inmiddels aanpassingen aan de hoevesite, waaronder de sloop van de woning (vervangen door nieuwbouw), aanpassingen aan de stal parallel met de woning en aan de verharding van het erf en de erfoprit.

  • Informatie verkregen van de stad Veurne (17 augustus 2022).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16926 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Veurne

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.