Parochiekerk Sint-Audomarus met kerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Booitshoeke
Straat Pastoor Henri Scherpereelstraat
Locatie Pastoor Henri Scherpereelstraat zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Audomarus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Audomarus
gelegen te Pastoor Henri Scherpereelstraat zonder nummer (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 09-12-1971.

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Audomarus Landelijk zaalkerkje met stervormig gekasseid voorpleintje, aan bocht van Pastoor Henri Scherpereelstraat; omringend kerkhof, ten westen afgezet met bakstenen muurtje voorzien van ezelsrug en steunberen (1923); ten Z.O. en noorden door middel van haag en kastanjelaars.

Voor 't eerst vermeld in 1135 als kapel, datzelfde jaar tot parochiekerk verheven; 1690: aanbouw van twee zijbeuken en wederopbouw van toren; nieuw portaal in 1735; restauratie in 1923 naar ontwerp van architect J. De Bondt (Gent) met oprichting van kerkhofmuur en sacristie; 1978: herstel van toren door stad Veurne; aanpassing van dak van sacristie naar ontwerp van architect B. Hendryckx (De Panne) van 1979; nieuwe restauratie voorzien.

N.O. gericht, verankerd gebouw van gele baksteen op afgeschuinde sokkel; leien bedakingen.

De plattegrond ontvouwt een deels ingebouwde, centrale W.toren, een eenbeukig schip van drie traveeën onder gezamenlijk zadeldak, een lager transept van één travee met rechte sluiting en een koor met twee rechte traveeëhn en een driezijdige sluiting onder lager zadeldak. Aanpalende Z.O.sacristie.

Vierkante W.toren van drie, ongelijke geledingen, onder gebogen tentdak. Tudorboogpoort in soortgelijke, geprofileerde omlijsting uitlopend op ezelsoor. Markerend kordon. Ter hoogte van tweede geleding: ronde oculus met ingeschreven oculi. Sporen van tudorboog rondom laatst genoemde. Lichtgleuf. Hoeksteunbeer met versnijding tegen N.- en Z.gevel. Gekoppelde galmgaten in tudorboogomlijstingen op doorlopende afzaat bovenaan. Aflijnend kordon en overkragend rondboogfries.

Flankerende, gehalveerde zijpuntgevels (westen), voorzien van aandak, muurvlechtingen en spitsbogig tweelicht met afzaat en druiplijst.

Sporen van wijzigingen en bouwnaad in eerste Z.travee van schip. Korfboogvenster op afzaat (tweelicht) ter hoogte van tweede travee. Steunberen tegen N.gevel. Ingemetselde grafsteen (1703) in Z. gevel.

Transeptarmen eindigend op puntgevel met aandak, muurvlechtingen en geprofileerd spitsboogvenster op afzaat (tweelicht). Z.transeptsluiting voorzien van hoeksteunberen met versnijdingen; voorts sporen van hartvormige metselaarstekens weerszijden het venster, en gevelsteen met jaartal 1690 in de top. Overhuifde gekruisigde Christus tegen W.gevel van Z.transept.

Koorpartij gemarkeerd door steunberen met versnijdingen en geprofileerde spitsboogvensters (tweelichten, laat-gotisch maaswerk) met druiplijst en afzaat. Beide eerste traveeën blind. Geprofileerd tudorboogvenster op afzaat (blind) onder soortgelijke druiplijst op imposten, in centrale koortravee.

Sacristie in neostijl cf. steunberen met versnijdingen en rechthoekige vensters in tudorboogomlijsting op afzaat.

Zaalkerkje onder houten spitstongewelf, waarbij de balkkoppen rusten op natuurstenen hoofden, de vroegere kerkmeesters uitbeeldend. Spitsbogige triomfboog op bakstenen muurpijlers, waarboven jaartal 1690 kant schip, 1923, kant koor.

Mobilair: Portiekaltaar, toegewijd aan Heilige Audomarus, geschilderd hout, XVII, in koor; preekstoel met XVII-kuip; XVIII-orgel; grafsteen met afbeelding van twee afgestorvenen, begin XVII, in eerste N. travee van schip; arduinen wijwatervat.

  • AMEEUW J., Het kerkje van Booitshoeke (De Gidsenkring, VIII, 2, 1970, p. 24-27).
  • DEVOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, pagina 48.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Booitshoeke

Booitshoeke (Veurne)

omvat Orgel kerk Sint-Audomarus

Booitshoeke (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.