't Groot Zwaanhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Bulskamp
Straat Zonnestraat
Locatie Zonnestraat 1, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 't Groot Zwaanhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr. 3. Z.g. .'t Groot Zwaanhof". Meerledige hoeve met nagenoeg U-vormige opstelling van verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen) rondom een rechth. erf met centrale vaalt; verharde O.oprit, gemarkeerd door twee witgekalkte hekpijlers; sporen van voormalige omwalling ten Z. en Z.O.; boomgaard ten Z.

Ten Z. van erf, boerenhuis van vijf trav. + twee r.opkamertrav. en één bouwl. Onder zadeldak, uit XIX B (?). Licht getoogde muuropeningen onder strekse latei; beluikte keldergaten onder opkamer; vensters met recentere rolluikkasten; deur met tweedelig bovenlicht en arduinen bordes. Soortgelijke achtergevel; aangepast middenvenster. Rondboogvensters in top van O.zijgevel. Lagere aanbouwsels onder lessenaarsdak tegen W.zijgevel; sporen van dichtgemetselde steekboogdeur.

Ten W., stalling van twaalf trav. onder vrij scherp zadeldak (n huis) met overkragende dakrand doorbroken door klimmend dakvenster; in kern vermoedelijk XVIII B (?). Meerdere sporen van aanpassingen. Bewaarde, verankerde O. zijpuntgevel met aandak, muurvlechtingen en uilengat.

Ten N., witgekalkte stalling met ingewerkt r.wagenhuis, onder zadeldak (n // huis) met kort overstekende dakrand, deels mank wegens uitbouw van N. gevel; klimmend dakvenster. Getoogde en rechth. muuropeningen. Horizontale plankenbeschieting boven het wagenhuis. Zijpuntgevels met aandak, muurvlechtingen en radvormig uilengat. Lager aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen O.zijgevel.

Ten Z., kleine, eveneens witgekalkte stalling onder mank zadeldak (n // huis, mechanische pannen). Getoogde en rechth. muuropeningen. Zijgevels met uilengat.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.