Hoeve Klein Zwaanhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Bulskamp
Straat Bewesterpoort-West
Locatie Bewesterpoort-West 6, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Klein Zwaanhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Zogenaamd "Klein Zwaanhof". Hoeve met losse bestanddelen. Witgekalkte, verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom deels verhard erf met vaalt. Sporen van bakstenen paden tussen schuur en woonhuis. Rest van oorspronkelijke omwalling (?) ten zuidoosten van hoeve. Erf in het zuiden afgesloten door middel van schuifpoort tussen stal en schuur, in het oosten door middel van lugustrumhaag.

Ten noorden, nieuw boerenhuis met integratie van twee oudere rechter opkamertraveeën onder afzonderlijk zadeldak, in kern opklimmend tot circa 1776 (zie inscriptie in stalling). Gepikte plint. Gesloten noordgevel.

Ten zuiden, stalling van tiental traveeën onder zadeldak (nok parallel aan het huis) met kort overstekende dakrand, gedateerd 1776 door middel van opschrift in kerfsneetechniek op balk. Rechthoekige vensteropeningen (20ste eeuw), naast getoogde staldeuren. Sporen van aanpassingen in lange gevels. Westelijke zijpuntgevel voorzien van aandak, muurvlechtingen en uilengat.

Ten westen, grotendeels tot stal verbouwde dwarsschuur, onder zadeldak (nok loodrecht op het huis) met kort overstekende dakrand. Rechter gedeelte onder iets lagere nok. Bewaarde horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeling met stroomlaag. Asemgaten. Rechthoekige muuropeningen; links korfboogpoort.

Nieuwe loods en varkensstal, respectievelijk ten westen en ten zuiden.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.