Hoeve Klein Zwaanhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Bulskamp
Straat Bewesterpoort-West
Locatie Bewesterpoort-West 6, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Klein Zwaanhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr. 17. Z.g. .Klein Zwaanhof". Hoeve met losse bestanddelen. Witgekalkte, verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom deels verhard erf met vaalt. Sporen van bakstenen paden tussen schuur en woonhuis. Rest van oorspronkelijke omwalling (?) ten Z.O. van hoeve. Erf in Z. afgesloten d.m.v. schuifpoort tussen stal en schuur, in O d.m.v. lugustrumhaag.

Ten N., nieuw boerenhuis met integratie van twee oudere r.opkamertrav. onder afzonderlijk zadeldak, in kern opklimmend tot ca. 1776 (cf. inscriptie in stalling). Gepikte plint. Gesloten N.gevel.

Ten Z., stalling van tiental trav. onder zadeldak (n // huis) met kort overstekende dakrand, gedateerd 1776 d.m.v. Opschrift in kerfsneetechniek op balk. Rechth. vensteropeningen (XX), naast getoogde staldeuren. Sporen van aanpassingen in lange gevels. W.zijpuntgevel voorzien van aandak, muurvlechtingen en uilegat.

Ten W., grotendeels tot stal verbouwde dwarsschuur, onder zadeldak (n huis) met kort overstekende dakrand. R.gedeelte onder iets lagere nok. Bewaarde horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeling met stroomlaag. Asemgaten. Rechth. muuropeningen; l.korfboogpoort.

Nieuwe loods en varkensstal, resp. ten W. en Z.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.