Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Eggewaartskapelle
Straat Knollestraat
Locatie Knollestraat zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding Georiënteerde neogotische kerk met ommuurd en deels beboomd (populieren) kerkhof, waarvan W.toegang gemarkeerd, door hekpijlers. Ingeplant op N.W.zijde van dorpskom. Ten N.W. en W., respectievelijk omgrachte pastorie (nummer 6) en hoeve zogenaamd "Pauwhof" (nummer 9).

Opgetrokken in 1873- 1874 n.o.v. architect A. Brinck (Kortrijk) op de plaats van de gesloopte romaanse kruiskerk zonder zijbeuken. Restauratiewerken onder leiding van architect B. Hendryckx (De Panne) in 1958; aanpassing van torenhelm, W. gevels en doortrekken van zijbeuken.

Verering van H. Philomena voor zenuwziekten. Kruisbasiliek met W.toren, driebeukig schip van drie traveeën, licht uitspringende transeptarmen van één travee met vlakke sluiting, hoofdkoor en twee zijkoren van respectievelijk twee en één travee met vlakke sluiting; N.- en Z.sacristie. Calvarie onder luifel (XX) tegen W.muur van Z.zijbeuk.

Baksteenbouw. Afdekking van middenbeuk, transept, hoofdkoor en sacristieën door middel van zadeldaken (leien); zijbeuken en zijkoren onder aanleunende lessenaarsdaken (leien).

Variante op het typisch kerkschema van de streek; hallekerk met W.toren hier vervangen door basiliek met W.toren. Voorts, interpretatie van de gotische architectuur cf. bakstenen traceringen, steunberen met versnijdingen, spitsboogvensters onder meer twee, drie- en vierlichten met afzaat, oculi.

Bepleisterd en lichtgrijs beschilderd interieur. Overwelving door middel van bakstenen kruisribgewelven met bepleisterde ribben. Spitsboogvormige scheibogen op zuilen met veelzijdige sokkel en knoppenkapiteel. Sluiting van hoofdkoor en transept met gebundelde halfzuilen in de hoeken.

Mobilair: Volledig neogotisch met uitzondering van enkele XVIII-grafstenen, en stuk van arduinen grafsteen tegen W.muur van Z.zijbeuk afkomstig uit de voormalige kerk van Zoutenaaie; inscriptie met vermelding van naam van een kanunnik van de Sint-Walburgakerk te Veurne: "Hic facet vir venerabilis magister ter parisiensis vel permensis Landelaus... beatae Walburgis canonicus nec non de Soutena curatus qui... MCCC...".

  • A.R.A., inventaris 699, nr. 260.
  • LAVA A., Eggewaartskapelle "Askappel". Geschiedenis van folklore, [Eggewaartskapelle], 1974, pagina's 13-21.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Aanvullende informatie

In en rond de kerk bevinden zich verschillende relicten die herinneren aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Op het kerkhof: militair ereperk voor vijf Britse vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog met drie Britse grafstenen, geflankeerd door twee privé-graven voor Belgische militairen – een voor Nestor Naviaux en een voor Jozef Casier. Verder nog een sober gedenkkruis voor Sylvester Desaever.

In de kerk, naast de ingang: rechthoekige witmarmeren gedenkplaat met ingehouwen omlijsting voor militaire doden van de Eerste Wereldoorlog.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (20-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eggewaartskapelle

Eggewaartskapelle (Veurne)

omvat Orgel kerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

Eggewaartskapelle (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.