erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

bouwkundig element
ID
16954
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16954

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde neogotische kerk met ommuurd en deels beboomd (populieren) kerkhof, waarvan westelijke toegang gemarkeerd, door hekpijlers. Ingeplant op noordwestzijde van dorpskom. Ten noordwesten en westen, respectievelijk omgrachte pastorie (nummer 6) en hoeve zogenaamd "Pauwhof" (nummer 9).

Opgetrokken in 1873- 1874 naar ontwerp van architect A. Brinck (Kortrijk) op de plaats van de gesloopte romaanse kruiskerk zonder zijbeuken. Restauratiewerken onder leiding van architect B. Hendryckx (De Panne) in 1958; aanpassing van torenhelm, W. gevels en doortrekken van zijbeuken.

Verering van Heilige Philomena voor zenuwziekten. Kruisbasiliek met westtoren, driebeukig schip van drie traveeën, licht uitspringende transeptarmen van één travee met vlakke sluiting, hoofdkoor en twee zijkoren van respectievelijk twee en één travee met vlakke sluiting; noordelijke en zuidelijke sacristie. Calvarie onder luifel (20ste eeuw) tegen westmuur van zuidelijke zijbeuk.

Baksteenbouw. Afdekking van middenbeuk, transept, hoofdkoor en sacristieën door middel van zadeldaken (leien); zijbeuken en zijkoren onder aanleunende lessenaarsdaken (leien).

Variante op het typisch kerkschema van de streek; hallenkerk met westtoren hier vervangen door basiliek met westtoren. Voorts, interpretatie van de gotische architectuur, zie bakstenen traceringen, steunberen met versnijdingen, spitsboogvensters onder meer twee, drie- en vierlichten met afzaat, oculi.

Bepleisterd en lichtgrijs geschilderd interieur. Overwelving door middel van bakstenen kruisribgewelven met bepleisterde ribben. Spitsboogvormige scheibogen op zuilen met veelzijdige sokkel en knoppenkapiteel. Sluiting van hoofdkoor en transept met gebundelde halfzuilen in de hoeken.

Mobilair: Volledig neogotisch met uitzondering van enkele 18de-eeuwse grafstenen, en stuk van arduinen grafsteen tegen westmuur van zuidelijke zijbeuk afkomstig uit de voormalige kerk van Zoutenaaie; inscriptie met vermelding van naam van een kanunnik van de Sint-Walburgakerk te Veurne: "Hic facet vir venerabilis magister ter parisiensis vel permensis Landelaus... beatae Walburgis canonicus nec non de Soutena curatus qui... MCCC...".

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, inventaris 699, nr. 260.
  • LAVA A., Eggewaartskapelle "Askappel". Geschiedenis van folklore, [Eggewaartskapelle], 1974, p. 13-21.

Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

In en rond de kerk bevinden zich verschillende relicten die herinneren aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er op het kerkhof van Eggewaartskapelle een honderdtal militairen begraven, wiens graven in de periode 1919-1920 werden gerepatrieerd naar de gemeente van herkomst of overgebracht naar de Belgische militaire begraafplaats van De Panne. Op het kerkhof is er nog een militair ereperk voor vijf Britse vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog onder drie Britse grafstenen, geflankeerd door twee privé-graven voor Belgische militairen, omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog: één voor Nestor Naviaux (2de compagnie, 1ste regiment Jagers te Voet, omgekomen op 10 mei 1915) en één voor Jozef Casier uit Beselare (2de linieregiment, omgekomen bij Kaaskerke op 18 mei 1916). Verder nog een sober grafkruis voor Sylvester Desaever, een oud-strijder van '1914-1918'.

In de kerk, naast de ingang: rechthoekige witmarmeren gedenkplaat met ingehouwen omlijsting voor militaire doden van de Eerste Wereldoorlog.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

  • Omvat
    Orgel kerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

  • Is deel van
    Eggewaartskapelle


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16954 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.