erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

bouwkundig element
ID
16954
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16954

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde neogotische kerk met ommuurd en deels beboomd (populieren) kerkhof, waarvan westelijke toegang gemarkeerd, door hekpijlers. Ingeplant op noordwestzijde van dorpskom. Ten noordwesten en westen, respectievelijk omgrachte pastorie (nummer 6) en hoeve zogenaamd "Pauwhof" (nummer 9).

Opgetrokken in 1873- 1874 naar ontwerp van architect A. Brinck (Kortrijk) op de plaats van de gesloopte romaanse kruiskerk zonder zijbeuken. Restauratiewerken onder leiding van architect B. Hendryckx (De Panne) in 1958; aanpassing van torenhelm, W. gevels en doortrekken van zijbeuken.

Verering van Heilige Philomena voor zenuwziekten. Kruisbasiliek met westtoren, driebeukig schip van drie traveeën, licht uitspringende transeptarmen van één travee met vlakke sluiting, hoofdkoor en twee zijkoren van respectievelijk twee en één travee met vlakke sluiting; noordelijke en zuidelijke sacristie. Calvarie onder luifel (20ste eeuw) tegen westmuur van zuidelijke zijbeuk.

Baksteenbouw. Afdekking van middenbeuk, transept, hoofdkoor en sacristieën door middel van zadeldaken (leien); zijbeuken en zijkoren onder aanleunende lessenaarsdaken (leien).

Variante op het typisch kerkschema van de streek; hallekerk met W.toren hier vervangen door basiliek met W.toren. Voorts, interpretatie van de gotische architectuur, zie bakstenen traceringen, steunberen met versnijdingen, spitsboogvensters onder meer twee, drie- en vierlichten met afzaat, oculi.

Bepleisterd en lichtgrijs beschilderd interieur. Overwelving door middel van bakstenen kruisribgewelven met bepleisterde ribben. Spitsboogvormige scheibogen op zuilen met veelzijdige sokkel en knoppenkapiteel. Sluiting van hoofdkoor en transept met gebundelde halfzuilen in de hoeken.

Mobilair: Volledig neogotisch met uitzondering van enkele 18de-eeuwse grafstenen, en stuk van arduinen grafsteen tegen westmuur van zuidelijke zijbeuk afkomstig uit de voormalige kerk van Zoutenaaie; inscriptie met vermelding van naam van een kanunnik van de Sint-Walburgakerk te Veurne: "Hic facet vir venerabilis magister ter parisiensis vel permensis Landelaus... beatae Walburgis canonicus nec non de Soutena curatus qui... MCCC...".

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, inventaris 699, nr. 260.
  • LAVA A., Eggewaartskapelle "Askappel". Geschiedenis van folklore, [Eggewaartskapelle], 1974, p. 13-21.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  :

Aanvullende informatie

In en rond de kerk bevinden zich verschillende relicten die herinneren aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Op het kerkhof: militair ereperk voor vijf Britse vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog met drie Britse grafstenen, geflankeerd door twee privé-graven voor Belgische militairen – een voor Nestor Naviaux en een voor Jozef Casier. Verder nog een sober gedenkkruis voor Sylvester Desaever.

In de kerk, naast de ingang: rechthoekige witmarmeren gedenkplaat met ingehouwen omlijsting voor militaire doden van de Eerste Wereldoorlog.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum:

Relaties

  • Omvat
    Orgel kerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

  • Is deel van
    Eggewaartskapelle


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16954 (Geraadpleegd op )