erfgoedobject

Pauwhof

bouwkundig element
ID: 16957   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16957

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pauwhof
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Zogenaamd "Pauwhof". Voormalig leenhof van de burcht van Veurne; volgens de overlevering, geboorteplaats van de Heilige Idesbaldus Vandergracht (1090-1167) en verblijfplaats van de monniken van de Duinenabdij van Koksijde belast met de inpoldering van het gebied (tweede helft van de 12de eeuw).

Oorspronkelijk omwalde hoeve met huidig uitzicht voornamelijk uit de 19de eeuw, ingeplant ten westen van de dorpskom. Losse, lage bakstenen bestanddelen met muurankers, onder pannen zadeldaken, U-vormig opgesteld rondom deels verhard erf met sier- en moestuin; behouden met bakstenen verhard erfgedeelte voor de kleine stal rechts palend aan het boerenhuis, en bakstenen stoep rondom het wagenhuis. Ten oosten, met wilgen afgezoomde rest van omwalling. Onmiddellijke omgeving met weilanden, grotendeels afgezet met hoge bomen. Onverharde erfoprit.

Ten noordwesten, boerenhuis met twee opkamertraveeën links + zes traveeën van één bouwlaag onder doorlopend en licht geknikt zadeldak (nok loodrecht op de straat, donkere Vlaamse pannen); oude 18de-eeuwse(?)-kern volgens onder meer achtergevel, echter grotendeels 19de-eeuws uitzicht. Rechthoekige 19de-eeuwse muuropeningen onder strekse latei waarboven spoor van aanpassingen. Beluikte vensters met 19de-eeuws houtwerk; kruisramen met grote roedenverdeling en enkele met geprofileerde tussendorpel. Deur met vernieuwd houtwerk. Meer gesloten achtergevel met drie kelderopeningen onder de opkamer. Bewaard: getraliede rechthoekige kelderopening links verdiept in korfboogomlijsting met dubbele afschuining eindigend op ezelsoor (18de eeuw?). In het midden, aangepaste rechthoekige kelderopening met getralied houten bolkozijn; rest van geprofileerd beloop links. Rechts, getoogde kelderopening met getralied houten bolkozijn; vermoedelijke 19de-eeuwse aanpassing.

Voorts, spoor van twee gedichte korfboogvormige 18de-eeuwse (?)-opkamervensters; nieuw opkamervenster rechts. Links uitbouw. Gecementeerde linker zijpuntgevel.

Rechts van het boerenhuis, in het verlengde aanleunende stal van vier traveeën onder kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw. Getoogde muuropeningen, uitgezonderd rechthoekig linker kozijnvenstertje.

Ten zuidwesten, dwarsschuur met rechts stalgedeelte onder zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen) met kort overstekende dakrand, uit de 19de eeuw. Rechthoekige schuurpoort en centrale korfboogpoort. Asemgaten. Ten noordoosten, wagenhuis met drie staltraveeën links, oorspronkelijk bakhuis (?), + vier poorttraveeën rechts onder licht gebogen zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand en hanggoot, uit de 19de eeuw. Korfboogpoorten met imposten en neuten; houten hekken. Voorts, gewijzigde muuropeningen.

Ten zuiden van het eigenlijke erf, recentere loods en nieuwe stal.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pauwhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16957 (Geraadpleegd op 04-04-2020)