Pauwhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Eggewaartskapelle
Straat Knollestraat
Locatie Knollestraat 9, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pauwhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr.9. Z.g. .Pauwhof.. Voormalig leenhof van de burcht van Veurne; vlg. de overlevering, geboorteplaats van de H. Idesbaldus Vandergracht (1090-1167) en verblijfplaats van de monniken van de Duinenabdij van Koksijde belast met de inpoldering van het gebied (XIIB).

Oorspronkelijk omwalde hoeve met huidig uitzicht vnl. uit XIX, ingeplant ten W. van de dorpskom. Losse, lage bakstenen bestanddelen met muurankers, onder pannen zadeldaken, U-vormig opgesteld rondom deels verhard erf met sier- en moestuin; behouden met bakstenen verhard erfgedeelte voor de kleine stal r. palend aan het boerenhuis, en bakstenen stoep rondom het wagenhuis. Ten O., met wilgen afgezoomde rest van omwalling. Onmiddellijke omgeving met weilanden, grotendeels afgezet met hoge bomen. Onverharde erfoprit.

Ten N.W., boerenhuis met twee l.opkamertrav. + zes trav. van één bouwl. onder doorlopend en licht geknikt zadeldak (n straat, donkere Vlaamse pannen); oude XVIII (?)-kern vlg. o.m. achtergevel, echter grotendeels XIX-uitzicht. Rechth. XIX-muuropeningen onder strekse latei waarboven spoor van aanpassingen. Beluikte vensters met XIX-houtwerk; kruisramen met grote roedenverdeling en enkele met geprofileerde tussendorpel. Deur met vernieuwd houtwerk. Meer gesloten achtergevel met drie kelderopeningen onder de opkamer. Bewaard: getraliede rechth. l.kelderopening verdiept in korfboogomlijsting met dubbele afschuining eindigend op ezelsoor (XVIII?). In het midden, aangepaste rechth. kelderopening met getralied houten bolkozijn; rest van geprofileerd beloop l. R., getoogde kelderopening met getralied houten bolkozijn; vermoedelijke XIX-aanpassing.

Voorts, spoor van twee gedichte korfboogvormige XVIII (?)-opkamervensters; nieuw opkamervenster r. L.uitbouw. Gecementeerde l.zijpuntgevel.

R. van het boerenhuis, in het verlengde aanleunende stal van vier trav. onder kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen), uit XIX. Getoogde muuropeningen, uitgezonderd rechth. l.kozijnvenstertje.

Ten Z.W., dwarsschuur met r.stalgedeelte onder zadeldak (n boerenhuis, Vlaamse pannen) met kort overstekende dakrand, uit XIX. Rechth. schuurpoort en centrale korfboogpoort. Asemgaten. Ten N.O., wagenhuis met drie l.staltrav., oorspronkelijk bakhuis (?), + vier r.poorttrav. onder licht gebogen zadeldak (n boerenhuis, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand en hanggoot, uit XIX. Korfboogpoorten met imposten en neuten; houten hekken. Voorts, gewijzigde muuropeningen.

Ten Z. van het eigenlijke erf, recentere loods en nieuwe stal.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.