erfgoedobject

Hoeve Koudenburg

bouwkundig element
ID: 16961   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16961

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Koudenburg
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Zogenaamd "Koudenburg" volgens uithangbord; "Coudenburgh" volgens Ferrariskaart (1771-1778). Voormalig leenhof met omwald klein kasteel bewoond door de adellijke familie Masijn tot circa 1600. Jonkvrouw Josiane Masijn was financieel behulpzaam bij de stichting van het Kapucijnenklooster te Veurne; begraven in de Sint-Walburgakerk in 1612. Garnizoenplaats tijdens de Spaanse overheersing.

Heden, hoeve met losse, bakstenen bestanddelen onder zadeldaken rondom geasfalteerd en deels begraasd erf. Ten noordwesten, begraasde terp waarop boerenhuis gebouwd; met wilgen afgezoomde rest van omwalling. Ten zuidwesten, rest van kleine boomgaard. Ten zuiden loopt de Krommegracht. Ten noorden, geasfalteerde erfoprit met toegang tussen bakstenen hekpijlers.

Ten noordwesten, boerenhuis van zes traveeën + rechts twee opkamertraveeën en één bouwlaag onder onderbroken zadeldak (Vlaamse pannen) met hogere nok bij opkamer, in kern opklimmend tot 16de-17de eeuw. Witgekalkte verankerde baksteenbouw. Rechthoekige kelderopening onder de opkamer. Rechthoekige opkamervensters met houten kruiskozijn in korfboogomlijsting (rollaag); verdwenen luiken. Voorts, gewijzigde rechthoekige muuropeningen. Achtergevel met rechthoekige muuropeningen. Gesloten l.opkamergedeelte met rechthoekige kelderopening. Rechter zijgevel met hogelvormig topstuk. Rechthoekig zoldervenster met beluikt houten kruiskozijn oorspronkelijk gevat in korfboogomlijsting volgens spoor van korfboog en bewaarde afzaat. Eronder, tudorboognis waarin vermoedelijk oorspronkelijk thans gedicht rechthoekig venster.

Ten zuidoosten en noordoosten, overige 20ste-eeuwse hoevegebouwen zonder verdere noemenswaardigheden.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Koudenburg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16961 (Geraadpleegd op 08-04-2020)