erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
16977
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16977

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevegebouwen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met L-vormige opstelling van de lage hoevegebouwen onder zadeldaken, behalve alleenstaand wagenhuis en bakhuis, rondom onverhard erf met vaalt; verharde stoepen; moestuintje omgeven met doornhaag voor het boerenhuis.

Ten noordoosten, interessante boerenwoning met vier traveeën + een rechter opkamertravee onder doorlopend zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen), uit de tweede helft van de 17de eeuw (?) met 19de- en 20ste-eeuwse aanpassingen. Witgekalkte verankerde baksteenbouw met gepikte plint. Oorspronkelijk stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen, bewaard bij achtergevel. Rechthoekig opkamervenster: beluikt houten bolkozijn met kleine roedeverdeling (18de eeuw ?). Voorts aangepaste rechthoekige muuropeningen waarvan vensters beluikt. Veelkantige rechter schoorsteen (17de eeuw ?).

Zeer gesloten achtergevel. Bouwnaad tussen opkamer en middengedeelte van stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen in verschillende metselverbanden onder meer visgraat; twee uitstekende ankerbalken; bakstenen voeling. Versteend rechter gedeelte, zie bouwnaad; kleine rechthoekige muuropening ter hoogte van verdwenen balk van voormalige hondekarn. Analoog opkamervenster als erfgevel; eronder, getraliede rechthoekige kelderopening verdiept in geprofileerde rondboogomlijsting.

Rechter zijgevel met aandak, schouderstukken, muurvlechtingen en geprofileerde schoorsteen (?). Rechthoekige kelderopening verdiept in geprofileerde korfboogomlijsting; getralied houten bolkozijn. Beluikt rechthoekig zoldervenster met kozijn, deels ingeschreven in oudere accoladeboogomlijsting (17de eeuw). Sporen van dichtgemetselde muuropeningen.

Linker zijgevel met aandak, muurvlechtingen, schouderstukken en topstuk van overhoeks geplaatste tegels. Rechthoekig zoldervenster met kozijn verdiept in korfboogomlijsting. Links, aanleunend lager stalgebouw van baksteen, uit het vierde kwart van de 19de eeuw (?).

Ten noordwesten, dwarsschuur met rechts stalgedeelte (nok loodrecht op het boerenhuis), uit het vierde kwart van de 18de eeuw - eerste kwart van de 19de eeuw (?). Tijdens het tweede kwart van de 20ste eeuw versteend stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting volgens oude foto (eerste kwart van de 20ste eeuw).

Ten zuidwesten, wagenhuis met ankerbalkgebint van twee traveeën + uitbouw achteraan onder overstekend schilddak op houten modillons en schoorstukken (nok loodrecht op het boerenhuis, golfplaten), uit de tweede helft van de 18de eeuw (?). Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting op lage bakstenen voeting; uitstekende ankerbalken. Linker zijgevel met klimmend laadvenster.

Achterliggende nieuwe loods. Ten oosten, bakhuis voor het boerenhuis.

  • VIÉRIN J., Over de landelijke woning aan de Vlaamsche kust. Kenteekens der Bouwwijze van de Streek, Brussel, 1921, figuur 39.

     


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16977 (Geraadpleegd op )