Hoevesite met deels bewaarde omwalling

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Houtem
Straat Grayaertstraat
Locatie Grayaertstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoevesite met deels bewaarde omwalling: hoevegebouwen en erf
gelegen te Grayaertstraat 3 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoevesite met deels bewaarde omwalling: omgeving met boomgaard en omwalling
gelegen te Grayaertstraat 3 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag rondom met bakstenen verhard (verschillende verbanden) erf; rest van omwalling ten zuidoosten waarachter wagenhuis; vaalt achter noordwestelijke stalvleugel. Geasfalteerde erfoprit. Boerenwoning, noordwestelijke stalvleugel en wagenhuis aangegeven op Ferrariskaart (1771-1778).

Ten noordoosten, boerenhuis met vijf traveeën + twee opkamertraveeën rechts onder licht gebogen, overstekend zadeldak (Vlaamse pannen), uit het derde kwart van de 18de eeuw (?); hoger opgetrokken bedaking bij vijf rechter traveeën en mank wegens uitbouw van achtergevel. Verankerde baksteenbouw; spoor van bouwnaad tussen laag en hoog gedeelte. Getraliede kelderopening onder de opkamer. Licht getoogde muuropeningen: beluikte rechter vensters met kleine roedeverdeling, schuiframen en wisseldorpel met tandlijst (18de eeuw?); rechts deur met bordes van baksteen. Achtergevel met analoge muuropeningen. Linker zijgevel van hoger gedeelte; kozijnvenster met kleine roedeverdeling, schuiframen en geprofileerde wisseldorpel, op zolderverdieping. Links aandak (lager gedeelte) met muurvlechtingen en schouderstuk, weggewerkt bij achtergevel wegens uitbouw zie muurvlechtingen.

Links, lagere aanbouw van stal uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw. Ten noordwesten, stalvleugel van vijf traveeën onder licht gebogen zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, uit het derde kwart van de 18de eeuw (?). Bewaard stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting en uitstekende ankerbalken op bakstenen voeling, bij centraal gedeelte; met bakstenen vullingen bij rechter gedeelte. Versteend linker gedeelte. Rechthoekige staldeuren. Klimmend laadvenster. Verankerde bakstenen rechter zijgevel met aandak, muurvlechtingen, top- en schouderstukken, en rond uilengat.

Ten noorden, 19de-eeuwse dwarsschuur (nok parallel aan het boerenhuis). Verdwenen bedaking. Horizontale plankenbeschieting.

Buiten de omwalling ten zuidoosten, versteend voormalig wagenhuis onder schilddak (golfplaten), uit het derde kwart van de 18de eeuw (?); aanleunende bijbouwen. Volgens bewoners voorheen ook gebruikt als zwingelhok.

Alleenstaand bakhuis achter het boerenhuis. Overige hoevegebouwen onder meer nieuwe loods ten noordoosten, zonder verdere noemenswaardigheden.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.