Hoevesite met deels bewaarde omwalling

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Houtem
Straat Grayaertstraat
Locatie Grayaertstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoevesite met deels bewaarde omwalling: hoevegebouwen en erf
gelegen te Grayaertstraat 3 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoevesite met deels bewaarde omwalling: omgeving met boomgaard en omwalling
gelegen te Grayaertstraat 3 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

Beschrijving

Nr. 3. Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwl. rondom met bakstenen verhard (verschillende verbanden) erf; rest van omwalling ten Z.O. waarachter wagenhuis; vaalt achter N.W.stalvleugel..Geasfalteerde erfoprit. Boerenwoning, N.W.stalvleugel en wagenhuis aangegeven op Ferrariskaart (1771-1778).

Ten N.O., boerenhuis met vijf trav. + twee r.opkamertrav. onder licht gebogen, overstekend zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVIIIc (?); hoger opgetrokken bedaking bij vijf r.trav. en mank wegens uitbouw van achtergevel. Verankerde baksteenbouw; spoor van bouwnaad tussen laag en hoog gedeelte. Getraliede kelderopening onder de opkamer. Licht getoogde muuropeningen: beluikte r.vensters met kleine roedenverdeling, schuiframen en wisseldorpel met tandlijst (XVIII?); r.deur met bordes van baksteen. Achtergevel met analoge muuropeningen. L.zijgevel van hoger gedeelte; kozijuvenster met kleine roedenverdeling, schuiframen en geprofileerde wisseldorpel, op zolderverd. L.aandak (lager gedeelte) met muurvlechtingen en schouderstuk, weggewerkt bij achtergevel wegens uitbouw cf. muurvlechtingen.

L., lagere aanbouw van stal uit XIXd-XXa. Ten N. W., stalvleugel van vijf trav. onder licht gebogen zadeldak (n boerenhuis, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, uit XVIIIc (?). Bewaard stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting en uitstekende ankerbalken op bakstenen voeling, bij centraal gedeelte; met bakstenen vullingen bij r.gedeelte. Versteend l.gedeelte. Rechth. staldeuren. Klimmend laadvenster. Verankerde bakstenen r.zijgevel met aandak, muurvlechtingen, top- en schouderstukken, en rond uilegat.

Ten N., XIX-dwarsschuur (n // boerenhuis). Verdwenen bedaking. Horizontale plankenbeschieting.

Buiten de omwalling ten Z.O., versteend voormalig wagenhuis onder schilddak (golfplaten), uit XVIII c (?); aanleunende bijbouwen. Vlg. bewoners voorheen ook gebruikt als zwingelhok.

Alleenstaand bakhuis achter het boerenhuis. Overige hoevegebouwen o.m. nieuwe loods ten N.O., zonder verdere noemenswaardigheden.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.